KONCEPCIÓS PEREK MAGYARORSZÁGON 1945 UTÁN


Iratok1945. január 12.
Minisztertanácsi határozat a népbíróságok megalakításáról és a Kegyelmi Tanács létrehozásáról.
1945. május 3.
A honvédelmi miniszter átirata a belügyminiszternek a honvédség tagjai ellen megindított háborús és népellenes bűnvádi eljárások szabályairól.
1945. május 18.
Varga Béla elaborátuma a népbíróságok ügyében.
1945. június 26.
A magyarországi evangélikus egyház egyetemes felügyelője beadványa az igazságügyminiszternek az egyháziak különleges elbírálására.
1945. augusztus 4.
A miskolci ügyvédi kamara beadványa a népbíróságok működéséről.
1945. szeptember 15.
Igazságügyminisztériumi tájékoztató a népügyészségek részére a népbírósági eljárásokról.
1945. november 21.
Major Ákos, a budapesti népbíróság elnökének tájékoztatója az igazságügyminiszternek a Szociáldemokrata Párt által kijelölt népbírákról.
1945. november 26.
Major Ákos, a budapesti népbíróság elnökének felterjesztése a népbírósági tanácsok összeállítása jogkörének gyakorlásáról.
1946
Péter Gábor minősítési lapja.
1946. február 25.
Holényi Sándor, a nyíregyházi törvényszék elnökének hirdetménye a rögtönbíráskodás kiterjesztése tárgyában.
1947. január 18.
Államvédelmi jelentés Saláta Kálmán tartózkodási helyéről.
1947. február 8.
Rendkívüli minisztertanácsi ülés a „Magyar Közösség" összeesküvés leleplezése által felvetett politikai kérdések megtárgyalásáról, Kovács Béla kiadatásáról.
1947. február 16.
A budapesti népbíróság különtanácsa ítélete Peyer Károly, Pisky-Schmidt Frigyes, Gábor Róbert, Kürthy Tamás és Pisky-Schmidt Frigyesné demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezésének és vezetésének bűntettében.
1947. március 20.
Rákosi Mátyás államminiszter előterjesztése a Minisztertanácsban, a pártok által kiadandó közös nyilatkozatot szorgalmazza a „Magyar Közösség" összeesküvés ügyében.
1947. május 8.
Vita a Minisztertanácsban a „Magyar Közösség” tagjainak a közhivatalokból történő elbocsátása tárgyában.
1947. május 28.
Rendkívüli minisztertanácsi ülés a szovjet hatóságok által letartóztatott Kovács Béla kiadatásának megtagadásáról.
1947. december 12.
A budapesti népügyészség vádirata Peyer Károly, Pisky-Schmidt Frigyes, Gábor Róbert, Kürthy Tamás és Pisky-Schmidt Frigyesné demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezésének és vezetésének bűntettében.
1948. június 4.
Kádár János belügyminiszter tájékoztatása a Minisztertanács tagja részére a katolikus egyháznak az iskolák államosítása elleni akcióiról, továbbá a Pócspetriben és más községekben lezajlott tüntetésekről; a kultuszminiszter megbízása, hogy levélben tiltakozzon az események miatt Mindszenty hercegprímásnál, s a belügyminiszter felhatalmazása a preventív intézkedések megtételére.
1948. június 4.
Tősi Lajos gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1948. június 5.
Királyfalvi Miklós gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1948. június 6.
Rendőrségi jelentés a Pócspetriben történt rendőrgyilkosság helyszíni szemléjéről.
1948. június 6.
Környezettanulmány Asztalos János plébánosról.
1948. június 6.
Helyszínrajz a pócspetri gyilkosság helyszínéről.
1948. július 23.
Dobi István földművelésügyi miniszter a lezajlott politikai perek nyomán történt elbocsátások miatt kéri a minisztérium létszámában beállott hiány pótlására 60 személy kinevezését.
1948. augusztus 11.
Pálffy György és a Katonai Bizottság javaslatai az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére Illy Gusztáv altábornagyi, Földi Lajos és Révai Kálmán vezérőrnagyi kinevezésére (és egyéb katonai kérdések).
1948. szeptember 10.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a MAORT-ügy lezárásáról.
1948. szeptember 23.
Gerő Ernő javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a MAORT-ügy lezárására, a MAORT állami kezelésbe vételére, a MAORT központi és helyi pártszervezeteinek felülvizsgálatára.
1948. szeptember 28.-október 1.
A budapesti uzsorabíróság különtanácsa tárgyalási jegyzőkönyve Ordass Lajos, Radvánszky Albert és Vargha Sándor külföldi adóssal szemben fennálló követelés bejelentésének szándékos elmulasztása bűntettében.
1948. október 1.
A budapesti uzsorabíróság különtanácsa ítélete Ordass Lajos, Radvánszky Albert és Vargha Sándor külföldi adóssal szemben fennálló követelés bejelentésének szándékos elmulasztása bűntettében.
1948. november 18.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Mindszenty-ellenes kampány fokozásáról.
1948. december 9.
A budapesti népbíróság különtanácsa ítélete Papp Simon, Ábel Bódog és Binder Béla ügyében.
1948. december 29.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Mindszenty-ügyről.
1948. december 31.
Kádár János belügyminiszter beszámolója a Minisztertanács előtt a Mindszenty József hercegprímás ellen indított eljárásról.
1949. január 6.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Mindszenty-ügyről.
1949. január 19.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Mindszenty-ügy tárgyalásának előkészületeiről.
1949.január 20.
A Népbíróságok Országos Tanácsa ítélete Papp Simon büntető ügyében.
1949. január 26.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Mindszenty-ügy tárgyalásának előkészületeiről.
1949. február 3.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Mindszenty-ügyről.
1949. február 24.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére Mindszenty József helyzetéről.
1949. április 20.
Az MDP Központi Vezetőség Titkársága határozata Mindszenty József és Vörös János ügyeinek tárgyalásával kapcsolatban.
1949. április 21.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Mindszenty-ügyről.
1949. május 11.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Mindszenty-ügyről.
1949. május 26.
Államvédelmi feljegyzés Rátky Henrik nyugalmazott ezredes hazahozataláról.
1949. május 31.
Rákosi Mátyás az MDP Központi Vezetőség Titkársága előtt bejelenti Rajk László őrizetbe vételét.
1949. június 8.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Rajk László vezette „kémszervezet” ügyével kapcsolatos feladatokról és más belpolitikai kérdésekről.
1949. június 9.
Rákosi Mátyás javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Központi Vezetőség összehívására Rajk László és társai „kémkedési” ügyében.
1949. június 11.
Gyorsírói jegyzőkönyv az MDP Központi Vezetősége üléséről a Rajk László és Szőnyi Tibor által vezetett "kémcsoport" ügyében. Kádár János referátuma, Rákosi Mátyás és mások hozzászólása, továbbá a Rákosi általa kidolgozott határozati javaslat és Rákosi zárszava.
1949. június 28.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Rajk- és a Mindszenty-ügyről.
1949. június 30.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Rajk László és társai „kémkedési” ügyéről.
1949. július 15.
Cseresnyés Sándor fogdajelentése.
1949. augusztus 24.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Központi Vezetőség összehívásáról és a Rajk-perről.
1949. augusztus 25.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Titkárság határozatairól a Rajk-perrel kapcsolatban.
1949. szeptember 3.
Kádár János tájékoztatója az MDP Központi Vezetősége részére Rajk László és társai összeesküvéséről.
1949. szeptember 7.
Losonczy Géza javaslata az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Rajk-„kémbanda” perével kapcsolatos propagandára.
1949. szeptember 14.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a Rajk-üggyel kapcsolatban.
1949. szeptember 21.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére Jugoszláviával és a Rajk-üggyel kapcsolatban.
1949. október 4.
Padányi Gulyás Béla feljegyzése.
1950.
Diettrich Lajos önéletrajza.
1950. április 25.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetősége részére Szakasits Árpád ügyéről (hozzászólások, Rákosi Mátyás zárszava, a PB Szakasits Árpádra, illetve Kossa Istvánra vonatkozó előterjesztéseinek elfogadása).
1950. április 25.
Az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága határozati jegyzőkönyve Szakasits Árpád ügyében.
1950. április 25.
Az MDP Központi Vezetőség Titkársága határozati jegyzőkönyve Szakasits Árpád ügyében.
1950. május 16.
Államvédelmi jelentés Rátky Henrik nyugalmazott ezredesről.
1950. május 23.
Államvédelmi jelentés Rátky Henrik nyugalmazott ezredesről.
1950. május 24.
Farkas Mihály tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére a honvédség magas rangú tisztjeinek letartóztatásáról.
1950. július 31.
Államvédelmi jelentés Padányi Gulyás Béláról.
1950. augusztus 10.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Ries István, Marosán György és Vajda Imre ügyéről.
1950. augusztus 16.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetősége részére Marosán György, Ries István és Vajda Imre ügyében.
1950. szeptember 30.
Házfelügyelői környezettanulmány Mátay Florenceről.
1950. október 11.
Feljegyzés Mátay Florence kihallgatásáról.
1950. október 16.
Padányi Gulyás Béla gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyve.
1950. október 17.
Jándy Gézáné kihallgatásának jegyzőkönyve.
1950. október 17.
Dr. Potoczky Kálmán kihallgatásának jegyzőkönyve.
1950. október 20.
Vádirat dr. Potoczky Kálmán ellen.
1950. október 31.
Ítélet dr. Potoczky Kálmán perében.
1950. november 28.
Földi Iván jelentése Jolsvai Vilmos fogdai magatartásáról.
1950. december 22.
Mészáros Jenő és Szántó Elemér ügyében készült jelentés.
1950. december 27.
A Budapesti Katonai Törvényszék ítélete Mészáros Jenő és Szántó Elemér ügyében.
1950. december 27.
Az Államvédelmi Hatóság jelentése Szántó Elemér és Mészáros Jenő ügyében.
1951. január 2.
A katonai főtörvényszék fellebbviteli tárgyalási jegyzőkönyve Mészáros Jenő ügyében.
1951. január 2.
A katonai főtörvényszék ítélete Mészáros Jenő ügyében.
1951. január 6.
A katonai főtörvényszék elnökének határozata Mészáros Jenő és Szántó Elemér kegyelmi kérvényéről.
1951. január 8.
Az Államvédelmi Hatóság jelentése Szántó Elemér és Mészáros Jenő halálos ítéletének végrehajtásáról.
1951. április 21.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Zöld Sándor, Kádár János és Kállai Gyula ügyéről.
1951. május 4.
Révai József előterjesztése az MDP Központi Vezetőség Titkársága részére egy új egyházi per (Grősz-per) előkészítése és az egyházpolitika módosítása tárgyában.
1951. május 22.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetősége részére Kádár János, Donáth Ferenc, Kállai Gyula és Losonczy Géza ügyéről, valamint a klerikális reakció demokráciaellenes tevékenységéről.
1951. május 27.
Somogyi Imre jelentése Grősz József fogdai magatartásáról.
1951. június 4.
Ügyészségi határozat Grősz József, Bozsik Pál, Farkas Endre, Hévey László, Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István Jenő és Vezér Ferenc előzetes letartóztatásáról.
1951. június 11.
A budapesti államügyészség vádirata Grősz József, Bozsik Pál, Farkas Endre, Hévey László, Pongrácz Alajos, Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István Jenő, Vezér Ferenc büntető ügyében.
1951. június 13.
Grősz József, Bozsik Pál, Farkas Endre, Hévey László, Pongrácz Alajos, Endrédi Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csillag István Jenő, Vezér Ferenc terheltek és Gombos Károly, Iványi Endre, Payr Hugó, Szabó László, Sótonyi Gábor, Szabó Gyula, Balázsi Sándor, Halács Ágoston, Takács István, Prizibislavszky Ferenc, Kökényesi Artúr, Mészáros Iván, Zelenyák János, Papp Ervin, Ipolyi Keller Tamás, Kiss Horváth Mihály, Molnár Sivárd Ferenc, Gyéresi Ágoston, Rauch Attila, Tóth Illés, Petrus Gyula, Könyves Imre, Bolyos Ákos fogdai magatartásáról szóló jelentés.
1951. június 14.
Somogyi Imre jelentése Grősz József fogdai magatartásáról.
1951. június 15.
A Budapesti Megyei Bíróság jegyzőkönyve Grősz József és társai számára a vádirat közléséről.
1951. június 15.
A Budapesti Megyei Bíróság végzése Grősz József és társai ügyében a tárgyalási határnapról.
1951. június 21.
Somogyi Imre jelentése Grősz József fogdai magatartásáról.
1951. június 22.
Somogyi Imre jelentése Grősz József fogdai magatartásáról.
1951. június 22.
A budapesti megyei bíróságon készült tárgyalási jegyzőkönyv Grősz József és társai ügyében.
1951. június 26.
A Budapesti Megyei Bíróság tárgyalási jegyzőkönyve Grősz József és társai perében.
1951. június 28.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Kádár-ügyről, a burzsoázia maradványainak likvidálásáról, az egyházpolitikáról.
1951. június 28.
A Budapesti Megyei Bíróság ítélete Grősz József, Bozsik Pál, Farkas Endre, Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István és Vezér-Vizer Ferenc büntető ügyében.
1951. június 28.
A Budapesti Megyei Bíróság kegyelmi tárgyalási jegyzőkönyve Grősz József és társai ügyében.
1951. június 28.
A Budapesti Megyei Bíróság tanácskozási jegyzőkönyve Grősz József és társai ügyében.
1951. július 31.
A Legfelsőbb Bíróság ítélete Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István és Vezér Ferenc büntető ügyében.
1951. július 31.
A Legfelsőbb Bíróság kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyve Grősz József és társai ügyében.
1951. augusztus 2.
Az Igazságügyminisztérium felterjesztése az Elnöki Tanácshoz Vezér Ferenc kegyelmi ügyében.
1951. augusztus 3.
A Budapesti Megyei Bíróság jegyzőkönyve Vezér Ferenc halálos ítéletének végrehajtásáról.
1951. november 30.
A hármas bizottság (Farkas Mihály, Kovács István és Kiss Károly) jelentése Kádár János, Kállai Gyula, Donáth Ferenc és Losonczy Géza ügyében.
1952. február 25.
A Katonai Felsőbíróság ítélete Földy Lajos volt vezérőrnagy ügyében.
1952. szeptember 12.
A Budapesti Hadbíróság ítélete Földy Lajos volt vezérőrnagy ügyében.
1953. január 22.
Rákosi Mátyás tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Péter Gábor ügyéről.
1953. február 26.
Az MDP Központi Vezetőség az időszerű politikai kérdésekről (Péter Gábor és társai ügye).
1953. július 9.
Rákosi Mátyás szóbeli tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Berija ügyéről.
1953. november 10.
A budapesti hadbíróság ítélete Gát Zoltán ezredes ügyében.
1953. november 11.
Gerő Ernő szóbeli jelentése az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Péter Gábor és társai ügyében folytatott vizsgálatról.
1954. március 24.
Gerő Ernő szóbeli javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Kállai Gyula ügyének kivizsgálására.
1954. március 24.
Az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága tárgyalta: a közkegyelmi rendelet végrehajtásával kapcsolatos javaslatot.
1954. április 1.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése azon elítéltekről, akik ügyük felülvizsgálatát kérik.
1954. április 11.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése Földi Iván ügyében.
1954. április 16.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Láncz István ügyében.
1954. április 20.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály vizsgálati terve Láncz István ügyében.
1954. április 24.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály szolgálati jegye Láncz István ügyében.
1954. május 6.
Rákosi Mátyás szóbeli beszámolója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a Szovjetunióban járt delegáció munkájáról. Mellékelve: Gerő Ernő feljegyzése a politikai elítéltek ügyei felülvizsgálásának meggyorsításáról.
1954. május 13.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata az elítélések ügyében létrehozott vizsgáló csoportokra.
1954. május 15.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata Péter Gábor és Décsi Gyula iratására.
1954. május 19.
Gerő Ernő javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a politikai elítéltek ügyeinek felülvizsgálására. Mellékelve: Határozat a politikai elítéltek ügyeinek felülvizsgálásáról.
1954. május 20.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése a felülvizsgálati eljárásokról.
1954. május 20.
Cseresnyés Sándor életrajza (kivonatok).
1954. május 24.
Kihallgatási terv Aczél György ügyének felülvizsgálata során Décsi Gyula kihallgatásához.
1954. május 29.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata ellenőrző intézkedések megtételére.
1954. május 31.
A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészének határozata Kállai Gyula szabadságvesztés-büntetésének félbeszakításáról.
1954. június
Összefoglaló jelentés az MDP Politikai Bizottság számára a jogtalanul elítélt párttagok rehabilitálásának elveiről hozott 1954. május 21-i határozat végrehajtásáról.
1954. június 8.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata ellenőrző intézkedések megtételére.
1954. június 9.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Láncz István ügyében.
1954. június 10.
Jelentés Kádár János és társai bűnügyének felülvizsgálatáról.
1954. június 12.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály kiértékelő jelentése Pálffy György ügyében.
1954. június 14.
Feljegyzés Kádár János és társai ügyében perújítási tárgyalásra.
1954. június 21.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata Sollner József kihallgatására Földi Iván ügyében.
1954. június 21.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata Száll József külügyminisztériumi főosztályvezető kihallgatására Földi Iván ügyében.
1954. június 22.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály javaslata Pálffy György ügyében történő tanúkihallgatásról.
1954. június 26.
Noel Field tanúvallomása Földi Iván ügyében.
1954. június 27.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának kihallgatási terve Földi Iván ügyében.
1954. június 30.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata a Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumának megalakítására.
1954. június 30.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jegyzőkönyve Földi Iván ügyében.
1954. július 1.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Pálffy György ügyéről.
1954. július 2.
Perújítási indítvány Kádár János és társai bűnügyében.
1954. július 3.
Feljegyzés Haraszti Sándor és társai bűnügyének felülvizsgálatáról.
1954. július 3.
Államvédelmi jelentés Beleznay István ügyéről.
1954. július 3.
Államvédelmi jelentés Sólyom László ügyéről.
1954. július 6.
Perújítási indítvány dr. Tariska István és társai bűnügyében.
1954. július 7.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése a felülvizsgálati ügyekről.
1954. július 7.
Feljegyzés Rákosi Mátyás részére a Kádár János, dr. Tariska István és Losonczy Géza elleni perek felülvizsgálatáról.
1954. július 9.
Kiértékelő jelentés Rajk László elítéléséről.
1954. július 9.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Jánosi Ferenc kihallgatásához.
1954. július 9.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során dr. Bokor Lajos kihallgatásához.
1954. július 9.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Borszéki Arszlán kihallgatásához.
1954. július 10.
László István, a Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya osztályvezető-helyettesének határozata Rajk László ügyének felülvizsgálatára.
1954. július 10.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Cseresznyés Sándor kihallgatásához.
1954. július 12.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálatához.
1954. július 13.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során dr. Beck János kihallgatásához.
1954. július 14.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Noel Field kihallgatásához.
1954. július 14.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Geyer Imre kihallgatásához.
1954. július 14.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Kálmán András kihallgatásához.
1954. július 14.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Kajsza Ilona kihallgatásához.
1954. július 22.
Gyorsírói jegyzőkönyv Kádár János, Donáth Ferenc, Kállai Gyula és Haraszti Sándor perújrafelvételi tárgyalásáról.
1954. július 22.
Gyorsírói jelentés Kádár János, Donáth Ferenc, Kállai Gyula és Haraszti Sándor perújrafelvételi tárgyalásáról.
1954. július 23.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának környezettanulmánya Földi Ivánnéról.
1954. július 24.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Décsi Gyula kihallgatásához.
1954. július 24.
Feljegyzés Kádár János és társai bűnügyének perújítási tárgyalásáról.
1954. július 29.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Tömpe István, Sebes Sándor és István kihallgatásához.
1954. július 29.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Tömpe István, Sebes Sándor és István kihallgatásához.
1954. augusztus
Rajk László állambiztonsági jellemzése.
1954. augusztus
Államvédelmi feljegyzések Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során a tanúk kihallgatásához.
1954. augusztus 2.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya javaslata perújítási bírósági tárgyalás megtartására.
1954. augusztus 2.
Borszéki Oszkár tanúkihallgatási jegyzőkönyve Rajk László felülvizsgálati ügyében.
1954. augusztus 2.
Államvédelmi határozat Sólyom László ügyének felülvizsgálatára.
1954. augusztus 5.
Intézkedési terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálatához.
1954. augusztus 6.
Vizsgálati terv a Rajk-per felülvizsgálatához.
1954. augusztus 13.
Intézkedési terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálatához.
1954. augusztus 13.
Feljegyzés Rajk László ügyében.
1954. augusztus 13.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Török Adorján kihallgatásához.
1954. augusztus 13.
Csapó Andor volt államvédelmi ezredes kegyelmi kérvénye a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához.
1954. augusztus 17.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Sebes Imréné kihallgatásához.
1954. augusztus 17.
Kihallgatási terv Rajk László és társai ügyének felülvizsgálata során Péter Gábor kihallgatásához.
1954. augusztus 23.
Borszéki Oszkár tanúkihallgatási jegyzőkönyve Rajk László felülvizsgálati ügyében.
1954. augusztus 23.
Szántó Piroska tanúkihallgatási jegyzőkönyve Rajk László felülvizsgálati ügyében.
1954. augusztus 25.
Rajk Gyula tanúkihallgatási jegyzőkönyve Rajk László felülvizsgálati ügyében.
1954. augusztus 26.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jegyzőkönyve Láncz István ügyében keletkezett iratok megsemmisítéséről.
1954. szeptember 3.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jegyzőkönyve Pálffy György ügyében keletkezett iratok megsemmisítéséről.
1954. szeptember 3.
Jelentés Rajk László ügyének felülvizsgálatáról.
1954. szeptember 13.
Jelentés Rajk László ügyének felülvizsgálatáról.
1954. szeptember 14.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Pálffy György ügyéről.
1954. szeptember 14.
Jelentés Rajk László ügyének felülvizsgálatáról.
1954. szeptember 17.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Korondi Béla koncepciós eljárásáról.
1954. szeptember 17.
Jelentés Justus Pál ügyének felülvizsgálatáról.
1954. szeptember 20.
Földy Lajos feljegyzése ügyéről Dékány István vezérőrnagynak.
1954. október 5.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya által Rajk Gyula kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv.
1954. október 5.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya által Rajk Lászlóné kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv.
1954. október 5.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztálya által Tímár István kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv.
1954. október 13.
Vizsgálati jelentés Diettrich Lajos peréről.
1954. október 15.
Láncz István nyilatkozata a titoktartásáról.
1954. október 19.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése Rajk László és társai ügyében.
1954. október 19.
Vizsgálati terv Diettrich Lajos perének felülvizsgálatához.
1954. október 26.
Határozat Diettrich Lajos ügyének felülvizsgálatára.
1954. november 3.
Dr. Losonczy Endréné kihallgatásának jegyzőkönyve.
1954. november 12.
Belügyminisztériumi jelentés Piros László belügyminiszternek a felülvizsgálatokról.
1954. december 7.
Vértes Klára, volt internált levele rehabilitációja érdekében a Magyar Népköztársaság Legfőbb Ügyészségéhez.
1954. december 28.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése Rajk László és társai ügyében.
1955. január 8.
Államvédelmi jelentés Vértes Klára volt internált ügyében.
1955. január 14.
Vizsgálati terv Mátay Florence elítélt ügyében.
1955. január 22.
Az államvédelem javaslata Vértes Klára volt internált ügyében.
H
Hámos György rendőralezredes feljegyzése Vértes Klára volt internált ügyében.
1955. február 28.
Feljegyzés Lepsényi László elítélt ügyében.
1955. március 4.
Államvédelmi jelentés Szalai Tibor elítélt ügyének felülvizsgálatáról.
1955. március 29.
Államvédelmi jelentés Vértes Klára volt internált ügyének felülvizsgálatáról.
1955. március 30.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztály jelentése Rajk László és társai ügyében.
1955. április 6.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése a felülvizsgálati ügyekről.
1955. április 8.
Belügyminisztérium jelentése a felülvizsgálati ügyekről.
1955. április 8.
Belügyminisztériumi jelentés Rajk László és társai ügyének felülvizsgálatáról.
1955. április 8.
Államvédelmi jelentés Losonczy Géza ügyében.
1955. április 9.
Jelentés Rajk László ügyének felülvizsgálatáról.
1955. április 9.
Jelentés Pálffy György ügyének felülvizsgálatáról.
1955. április 13.
Jelentés Diettrich Lajos perének felülvizsgálatáról.
1955. április 19.
Perújítási indítvány Losonczy Géza bűnügyében.
1955. április 22.
A legfőbb ügyész határozata Földy Lajos perújítási kérelmének elutasításáról.
1955. május 11.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése Piros László belügyminiszternek a felülvizsgálati ügyekről.
1955. május 31.
Belügyminisztérium jelentése Rajk László 1931-es lebukásáról.
1955. június 6.
Jelentés Diettrich Lajos perének felülvizsgálatáról.
1955. június 11.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának javaslata Rajk László és társai főtárgyalásán szereplő vádlottak ügyében.
1955. július 6.
Belügyminisztérium vizsgálati főosztályának jelentése a felülvizsgált ügyekről.
1955. augusztus 1.
Mátay Florence beadványa a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészéhez.
1956
Feljegyzés a nagy koncepciós perek során "fogdahálózatként" foglalkoztatott személyekről.
1956
Feljegyzés a nagy koncepciós perek során "külső hálózatként" foglalkoztatott személyekről.
1956
Feljegyzés dr. Verő Ubul volt rendőr alezredes hálózati munkájáról.
1956
Feljegyzés a nagy koncepciós perek során "hálózatként" beszervezett bírákról és ügyészekről.
1956. február 22.
Gerő Ernő szóbeli javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére az elítélt szociáldemokraták ügyének rendezéséről.
1956. március 28.
Feljegyzés Cseresnyés Sándor Pálffy Györgyről tett fogdahálózati jelentéséről.
1956. március 29.
Kovács István szóbeli javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Rajk László holttestének exhumálásáról és eltemetéséről. Hegedüs András javaslata a szociáldemokrata elítéltek ügyének gyorsabb lezárására a Legfelsőbb Bíróságon.
1956. május 11.
Bata István javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére az igazságtalanul elítélt honvédtisztek rehabilitálási ügyének lezárásáról.
1956. május 12.
Tájékoztató a politikai ügyekben felülvizsgált személyekről.
1956. május 17.
Apró Antal javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére a rehabilitációról (napirendről levéve). Mellékelve: Tájékoztató a politikai ügyekben felülvizsgált személyekről. Nyilvántartás a rehabilitált személyekről.
1956. május 31.
Kovács Istvánnak, a Farkas Mihály ügyében kiküldött bizottság vezetőjének szóbeli jelentése az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére.
1956. július 3.
Jelentés Diettrich Lajos perének felülvizsgálatáról.
1956. július 18–21.
Az MDP Központi Vezetőség által 1956. március 13-án Farkas Mihály ügyének megvizsgálására kiküldött bizottság (Apró Antal, Házi Árpád, Kovács István, Molnár Erik és Nógrádi Sándor) jelentése. Ea. Kovács István.@Farkas Mihály, Kádár János, Kiss Károly, Molnár Erik és Nezvál József hozzászólása.@Gerő Ernő zárszava.@Gerő Ernő javaslata:@a) Az SZKP Központi Bizottsághoz küldendő távirat szövege.@b) Gerő Ernő levele Joszip Broz Titóhoz. @Mellékelve:@– Szigorúan bizalmas! minősítéssel ellátott, H/55/1956. irattári jelzetű kiadvány, A Központi Vezetőség tájékoztatója címmel. (Rákosi Mátyás levele a Központi Vezetőséghez.– Gerő Ernő beszéde a Központi Vezetőség 1956. július 18-ai ülésén. @– Jelentés a politikai perekben lefolytatott felülvizsgálatokról és a jogtalanul elítéltek rehabilitálásáról. (Kiosztva a Központi Vezetőség tagjainak 1956. július 18-án.)@– A Központi Vezetőség tájékoztatója a párttagok számára a Központi Vezetőség 1956. július 18–21-ei ülésén jóváhagyott, a rehabilitálásról szóló zárójelentésről, valamint a Farkas Mihály ügyében folytatott vizsgálatról és határozatról.
1956. augusztus 6.
Jegyzőkönyv Potoczky Kálmán vallomásáról.
1956. augusztus 6.
Potoczky Kálmán feljegyzése koncepciós perében tett vallomása valótlanságáról.
1956. augusztus 6.
Jegyzőkönyv Jándy Gézáné vallomásáról.
1956. augusztus 6.
Jándy Gézáné feljegyzése koncepciós perében tett vallomása valótlanságáról.
1956. augusztus 9.
Egri Gyula javaslatára az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága tárgyalta a nagyobb politikai ügyek vizsgálatában részt vett államvédelmi tisztek tevékenységéről szóló jelentést.
1956. augusztus 31.
Gerő Ernő szóbeli javaslata az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Demény Pál ügyének felülvizsgálatáról.
1956. szeptember 5.
Államvédelmi jelentés Mátay Florence ügyében.
1956. október 5.
Mező Imre szóbeli beszámolója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András temetésének előkészítéséről.@Mellékelve: A Politikai Bizottság közleménye (fogalmazvány).@Apró Antal bejelentése a temetésen mondandó beszéd tervezetével kapcsolatban. Non György tájékoztatója az MDP Központi Vezetőség Politikai Bizottsága részére Péter Gábor és társai ügyéről.
1956. október 10.
Jegyzőkönyv Potoczky Kálmán vallomásáról.
1956. október 19.
Jegyzék a koncepciós perekben eljárt bírákról.
1956. november 21.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. november 24.
A Román Munkáspárt küldöttségének látogatása és eszmecseréje az MSZMP Központi Bizottságával. (Tájékoztató a romániai helyzetről, a magyarországi "események" hatásáról, a testvérpártokkal folytatott tanácskozások, a "Nagy Imre-csoport" elhelyezése, a Pravda-Borba vita és a Népszabadság állásfoglalása.
1956. november 24.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. december 3.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. december 4.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. december 14.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. december 21.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1956. december 29.
Tóth Ilona és társai ügyében Tóth Ilona és Gáli József szembesítési jegyzőkönyve.
1956. december 29.
Tóth Ilona gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv.
1957. január 3.
Jegyzőkönyv Princz Gyula tanú kihallgatásáról.
1957. január 29.
Kállai Gyula beszámolója az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának ülésén romániai útjáról, találkozásáról a "Nagy Imre csoport" tagjaival.
1957. január 29.
Jegyzőkönyv Princz Gyula tanú kihallgatásáról.
1957. február 13.
Tóth Ilona és társai ügyében Kollár István holttestéről felvett boncolási jegyzőkönyv.
1957. február 22.
MSZMP tájékoztató csoportjának jelentése a belső reakció elhárító osztály tevékenységéről.
1957. február 25.
A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsának ülése Földy Lajos ügyében.
1957. február 25.
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozata Földy Lajos ügyében.
1957. február 26.
Az MSZMP Központi Bizottsága határozata a "Nagy Imre-csoporttal" kapcsolatban.
1957. március 10.
Ferencsik József ezredes (Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztály) határozata nyomozás elrendeléséről Nagy Imre ügyében.
1957. március 14.
A Péter Gábor és társai ügyében elrendelt perújítási eljárás nyomozati anyaga.
1957. április 2.
Az MSZMP Intéző Bizottság határozata a népbíróságok létrehozásáról.
1957. április 6.
Az MSZMP Intéző Bizottság röpszavazása a Legfelsőbb Bíróság mellett működő népbírósági tanács tagjairól (Keresztes Sándor, Bíró Mihály, Rudas Ernő, Massi Lajos és Lakatos Péterné).
1957. április 8.
Ferencsik József ezredes (Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztály) határozata Nagy Imre előzetes letartóztatásának elrendeléséről.
1957. április 8.
A budapesti Fővárosi Bíróság ítélete Tóth Ilona, Gyöngyösi Miklós, Gönczi Ferenc, Obersovszky Gyula, Gáli József, Pribelszki István, Bagó Gyula, Lukács József, Kovács Ferenc és Mátéffy Csaba János büntető ügyében.
1957. április 9.
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának határozata Déry Tibor, Tildy Zoltán, B. Szabó László, Bibó István és Kelemen Gyula letartóztatásának elhalasztásáról.
1957. április 9.
Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottság határozata a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa tagjairól (Goda János, Válas József, Varga István, Fehér Kálmán, Dudás János, Szabó Sándor, Németh Ferenc, Sulyán György, Beér János és Maróthy Károly).
1957. április 15.
Nagy Imre első kihallgatási jegyzőkönyve.
1957. május 2.
Jelentés Nagy Imre lakásán tartott "leplezett" házkutatásról.
1957. május 18.
A Belügyminisztérium Vizsgálati Osztály összefoglaló jelentése a "Nagy Imre csoport" ügyében.
1957. augusztus 27.
Nezvál Ferenc igazságügyminiszter beszámolója az MSZMP Politikai Bizottsága részére az 1956 utáni bírósági eljárásokról, belügyminisztériumi adatokról.
1957. szeptember 28.
Az MSZMP Zala megyei bizottsága által az MSZMP Központi Bizottsága adminisztratív osztálya számára készült tájékoztató jelentés a belügyi és igazságügyi szervek munkájáról.
1957. november 28.
A Budapesti Fővárosi Bíróság tárgyalási jegyzőkönyve Erdélyi Aurél deviza bűntettében.
1957. november 29.
A Budapesti Fővárosi Bíróság ítélete Erdélyi Aurél deviza bűntettében.
1957. december 10.
Az MSZMP Politikai Bizottsága határozata az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész 103/1958. számú közös utasításával kapcsolatban büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről.
1957. december 21.
Kádár János beszámolója (és határozat) az MSZMP Központi Bizottsága zárt ülésén egyes magyar állampolgároknak az 1956. októberi törvénybe ütköző cselekményeiről. ("Nagy Imre és csoportjának" ügye.)
1958. január 10.
Igazságügyminisztériumi tájékoztató a büntetőpolitika irányelveiről.
1958. január 22.
Jelentés a Nagy Imre és társai elleni per biztosításában részt vevő személyekről.
1958. január 28.
A Legfőbb Ügyészség (Szénási Géza legfőbb ügyész) vádirata a Nagy Imre és társai elleni ügyben.
1958. február 5.
Javaslat az MSZMP Politikai Bizottsága zárt ülésén a "Nagy Imre és csoportja" ellen megindított per elhalasztására.
1958. február 14.
Az MSZMP Központi Bizottsága zárt ülése a "Nagy Imre-csoporttal" kapcsolatban.
1958. február 18.
Az MSZMP Politikai Bizottsága jóváhagyta Domokos József, a Legfelsőbb Bíróság elnökének felmentését.
1958. február 20.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. február 22.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. február 24.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. február 25.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. február 26.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. február 27.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 3.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 5.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 7.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 10.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 12.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 18.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 19.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 22.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. március 28.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. április
Rajnai Sándor alezredes (a Belügyminisztérium II. Politikai Nyomozó Főosztály helyettese) javaslata a Nagy Imre-perben nyolcadrendű vádlott, Szilágyi József ügyének elkülönítésére.
1958. április 21.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. április 22.
Ítélet a Nagy Imre-perben nyolcadrendű vádlott Szilágyi József különperében.
1958. április 24.
Jegyzőkönyv a Nagy Imre-perben nyolcadrendű vádlott Szilágyi József ítéletének végrehajtásáról.
1958. április 28.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. május 5.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. május 6.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. május 17.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. május 23.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. május 27.
Kádár János politikai tájékoztatója az MSZMP Politikai Bizottsága részére, "az X. csoport (»Nagy Imre-csoport«) tárgyalásának szabad folyást kell engedni".
1958. június 6.
Az MSZMP Központi Bizottsága zárt ülése a Magyar Népköztársaság törvényes rendjének megdöntésében bűnös, különleges "ellenforradalmi" csoporttal szembeni eljárásról ("Nagy Imre és csoportja").
1958. június 9.
Mansfeld Péter gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyve.
1958. június 15.
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának ítélete Nagy Imre és társai perében.
1958. június 15.
Nagy Imre, Gimes Miklós és Maléter Pál kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyve.
1958. június 16.
Jegyzőkönyv Nagy Imre, Gimes Miklós és Maléter Pál ítéletének végrehajtásáról.
1958. június 17.
Kádár János napirend előtti előterjesztése az MSZMP Politikai Bizottsága részére a "Nagy Imre és csoportja" ügyében hozott ítélettel kapcsolatos tennivalókról.
1958. július
Jelentés a Nagy Imre és társai per külföldi sajtóvisszhangjáról.
1958. július 25.
Kádár János beszámolója az MSZMP Központi Bizottsága előtt az időszerű politikai kérdésekről (a "Nagy Imre-ügy"-ről, az ítélet belső és nemzetközi visszhangjáról).
1958. augusztus 12.
Biszku Béla bejelentése az MSZMP Politikai Bizottsága részére az "1956-os elítéltek hozzátartozóival és a romániai csoport tagjaival" kapcsolatos javaslatok készítéséről.
1958. október 22.
Javaslat az MSZMP Titkársága részére az 1956. október-novemberi "eseményekkel" kapcsolatos bűnperek tanulmányozására munkaközösség alakítására.
1958. november 20.
A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa jegyzőkönyve Blaski József és társai ügyében ítéletet hozó tanácskozásáról.
1959. március 21.
A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa jegyzőkönyve Mansfeld Péter halálbüntetésének végrehajtásáról.
1959. március 21.
Orvosi szakvélemény Mansfeld Péter elmeállapotáról.
1959. szeptember 30.
A Fővárosi Bíróság elutasító határozata Farkas Endre kegyelmi kérvényére.
1962. július 12.
A legfőbb ügyész perújítási indítványa dr. Diettrich Lajos ügyében.
1962. július 16.
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának végzése dr. Diettrich Lajos ügyében.
1962. július 19.
Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának dr. Diettrich Lajos ügyében perújítás során megtartott zárt tárgyalásáról.
1962. július 19.
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának dr. Diettrich Lajos perújítási ügyében hozott ítélete.
1965. szeptember 25.
Belügyminisztérium III/2. osztály jegyzőkönyve Rajk László ügyében keletkezett iratok megsemmisítéséről.
1966. július 15.
Kröszl Vilmos és társai ügyében Baráth Kálmán és Pataki Ferenc szembesítési jegyzőkönyve.
1966. július 25.
Kröszl Vilmos és társai ügyében Pataki Ferenc kihallgatási jegyzőkönyve.
1966. július 26.
Kröszl Vilmos és társai ügyében Bükkös György kihallgatási jegyzőkönyve.
1966. augusztus 8.
A Legfelsőbb Bíróság végzése Széplaki Bükkös György háborús és népellenes büntető ügyében.
1967. április 18.
A Budapesti Fővárosi Bíróság ítélete Kröszl Vilmos, Németh Lajos, Hollay József, Szőke Antal, Baráth Kálmán, Kálmán László, Füredi Pál, Hernádi Jenő, Erős János, Mészáros László, Monostori Gyula, Kovács János, Sándor Alajos, Pataki Ferenc, Krauth Gyula, Krauth József, Kovács István és Baráth János ügyében.
1968. január 29.
A Legfelsőbb Bíróság végzése Kröszl Vilmos és társai perében Pataki Ferenc ügyében.
1973. december 29.
Belügyminisztérium összefoglalója Korondi Béla koncepciós eljárásáról.
1979. július 9.
Kimutatás a "Péter Gábor és társai" ügyében hozott ítéletek felülvizsgálatáról.
1948. augusztus 9.
Lee Tibor észrevételei Asztalos János, Királyfalvi Miklós, Kremper Ferenc, Som István és Vitéz Gábor rögtönítélő eljárásában keletkezett iratairól.
1988. november 29.
Jelentés az MSZMP Politikai Bizottsága részére Nagy Imre és társai perében, valamint az "1956-os ellenforradalmi cselekmények" miatt halálra ítéltekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezéséről.
1988. december 15.
Fejti György beszámolója az MSZMP Központi Bizottsága részére Nagy Imre és társai perében, valamint az 1956-os "ellenforradalmi" cselekmények miatt halálra ítéltekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezése tárgyában.
1989. május 8.
Fejti György tájékoztatója az MSZMP Központi Bizottsága részére a Nagy Imre és társai elleni büntető eljárás felülvizsgálatáról.
1989. május 29.
A Nagy Imre temetésével kapcsolatos közlemény és Kádár János levele az MSZMP Központi Bizottságához a Nagy Imre-per befejezéséről és abban saját szerepének tisztázásáról.
1989. szeptember 1.
Az MSZMP Központi Bizottsága határozata a Nagy Imre és társai bírósági eljárásával és a Nagy Imre személyével összefüggő magyar és szovjet dokumentumok összegyűjtéséről.
1989. december 14.
A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa határozata a demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom kezdeményezésének és vezetésének bűntette alóli felmentésről Peyer Károly ügyében.
1990. január 17.
A Fővárosi Bíróság perújítási eljárás során hozott ítélete Asztalos János, Királyfalvi Miklós, Belicza Gyula, Kusnyér János, Konzili Pál és Szmolinka János ügyében.
1990. április 20.
A Legfelsőbb Bíróság határozata Mansfeld Péter ítéletének semmisségéről.
1990. május 18.
A Fővárosi Bíróság igazolása Grősz József népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése, valutaüzérkedés, külföldre szöktetés és bűnpártolással elkövetett népellenes bűntett ügyében hozott ítélet semmisségéről.
1992. február 17.
A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa felmentő határozata Hagyó-Kovács Gyula és Vezér-Vizer Ferenc népellenes büntető ügyében.
1993. március 30.
A Fővárosi Bíróság katonai tanácsa végzése Szántó Elemér hozzátartozói visszatérítési igényéről.