KONCEPCIÓS PEREK MAGYARORSZÁGON 1945 UTÁN


Filmek1947. január
A "Magyar Közösség" leleplezése. Gyűlés a Sportcsarnokban. Szónokok: Kossa István, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád.
1947. június
Rákosi Mátyás Bugacon. A Nagy Ferenc-féle "összeesküvés" lelepleződött.
1947. június
Rákosi Mátyás Lispén és Lovásziban (Zala megyei olajlelőhelyeken, MAORT). Rákosi Mátyás beszél Nagy Ferenc és társai leleplezéséről.
1947. június
Rajk László felavatja a kultúrházat Oroszlányban. Rajk László beszél Nagy Ferenc "árulásáról".
1948. június
Gyilkosság Pócspetrin.
1948. október
MAORT szabotázs.
1948. november
A klerikális reakció szabotálása Isaszegen.
1948. december
Lispei földgáz (MAORT) Budapesten.
1948. december
Tüntetés Mindszenty József bíboros ellen.
1949. február
Tiltakozás a nyugati rágalomhadjárat ellen Mindszenty József perbefogása miatt. A Budapesti Sportcsarnok tömeggyűlésének szónoka Révai József.
1949. október 2.
Nemzetközi békeünnep Budapesten. Révai József beszél az atommonopóliumról és a "Rajk-banda" leleplezéséről.
1956. október 6.
"Soha többé!" Rajk László és társai újratemetése a Kerepesi temetőben. A szónok: Apró Antal.
1958
Részletek a "Nagy Imre és társai bűnügye" című propagandafilmből.
1989. július 6.
Részletek a Legfelsőbb Bíróság semmisségi tárgyalásáról Nagy Imre és társai ügyében.