KONCEPCIÓS PEREK MAGYARORSZÁGON 1945 UTÁN


Hanganyagok1947
Részlet Rákosi Mátyás rádióbeszédéből. A kisgazdapárton belüli összeesküvés leleplezéséről.
1948
A Magyar Rádió tudósítása a Budapesti Sportcsarnokból a Magyar Kommunista Párt megalakulásának 30. évfordulójáról. Rákosi Mátyás ünnepi beszéde a jobboldali szociáldemokraták elleni leszámolás szükségességéről.
1948
Részlet a Budapesti Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Bírósága előtt zajló Pócspetri-per tárgyalásából. Asztalos János elsőrendű vádlott kihallgatása.
1948
Részlet a Budapesti Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Bírósága előtt zajló Pócspetri-per tárgyalásából. Királyfalvi (Kremper) Miklós másodrendű vádlott kihallgatása.
1948
Részlet a Budapesti Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Bírósága előtt zajló Pócspetri-per tárgyalásából. Vitéz Gábor hatodrendű vádlott kihallgatása.
1948
Részlet a Budapesti Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Bírósága előtt zajló Pócspetri-per tárgyalásából. Asztalos János az utolsó szó jogán.
1948
Részlet a Budapesti Büntetőtörvényszék Rögtönítélő Bírósága előtt zajló Pócspetri-per tárgyalásából. Ítélethirdetés és az ítélet indoklása.
1948. november 10.
Olti Vilmos a Népbíróság Különtanácsa elnöke ismerteti a vádpontokat Csornoky Viktor perében.
1948. november 27.
Részlet Rákosi Mátyás beszédéből az MDP Központi Vezetősége előtt. Harc "a Mindszenty mögé felsorakozott" klerikális reakció ellen.
1948. december 6.
Olti Vilmos a Népbíróság Különtanácsa elnöke ismerteti az ítéletet Csornoky Viktor perében.
1949
Apró Antalnak, a Központi Vezetőség tagjának, a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkárának előadása a Mindszenty-perről a Hajógyárban.
1949. január 20.
Részlet a Budapesti Népbíróság Különtanácsa előtt zajló Papp Simon és társai perének tárgyalásából. Ítélethirdetés.
1949. február 3.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Olti Vilmos, a Népbíróság Különtanácsának elnöke számbaveszi a megidézetteket és ismerteti a vádiratot.
1949. február 3.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Mindszenty József kihallgatása.
1949. február 3.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Mindszenty József kihallgatása.
1949. február 8.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Mindszenty József az utolsó szó jogán.
1949. február 8.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Olti Vilmos, a Népbíróság Különtanácsának elnöke kihirdeti az ítéletet. Az ítélet rövid indoklása.
1949. november 10.
Részlet Csornoky Viktor ügyének tárgyalásából. Tildy Zoltán nyilatkozata. Olti Vilmos elnöki kérdései a vádlotthoz.
1949. december 1.
Részlet a Budapesti Népbíróság Különtanácsa előtt zajló Papp Simon és társai perének tárgyalásából. Papp Simon kihallgatása.
1949. december 3.
Részlet a Budapesti Népbíróság Különtanácsa előtt zajló Papp Simon és társai perének tárgyalásából. Papp Simon az utolsó szó jogán.
1950. február 8.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Baranyai Jusztin másodrendű vádlott az utolsó szó jogán.
1950. február 17.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. A megidézettek számbavétele és a vádirat ismertetése.
1950. február 17.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. Geiger Imre kihallgatása.
1950. február 17.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. Radó Zoltán másodrendű vádlott kihallgatása.
1950. február 17.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. A vádirat ismertetése.
1950. február 18.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. A védelem előterjesztése Geiger Imre és Radó Zoltán képviseletében.
1950. február 20.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. A vádlottak (Geiger Imre, Radó Zoltán, Robert Vogeler, Edgar Sanders, Domonkos Kelemen, Just István, Dőry Edina) az utolsó szó jogán.
1950. február 21.
Részlet a Büntető Törvényszék előtt zajló Geiger Imre és társai perének tárgyalásából. Ítélethirdetés.
1951. február 8.
Részlet Mindszenty József és társai perének tárgyalásából. Zakar András harmadrendű vádlott az utolsó szó jogán.
1951. június 22.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. A vádlottak számbavétele, a vádirat ismertetése.
1951. június 22.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Grősz József elsőrendű vádlott kihallgatása.
1951. június 22.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Grősz József elsőrendű vádlott kihallgatásának folytatása és az ügyész, Alapy Gyula kérdései.
1951. június 22.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Bozsik Pál másodrendű vádlott kihallgatása.
1951. június 23.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Csellár István nyolcadrendű vádlott kihallgatása.
1951. június 23.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Vezér Ferenc kilencedrendű vádlott kihallgatása.
1951. június 25.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Iványi Endre tanú kihallgatása.
1951. június 25.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Szabó Sándor (László) tanú kihallgatása.
1951. június 25.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Grősz József elsőrendű vádlott ügyvédjének, dr. Joannovich Emilnek a védőbeszéde.
1951. június 25.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Vezér Ferenc kilencedrendű vádlott ügyvédjének, dr. Fodor Lajosnak a védőbeszéde.
1951. június 26.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. A vádlottak (Grősz József, dr. Bozsik Pál, dr. Farkas Endre, dr. Hévey László, dr. Pongrácz Alajos, Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Csellár István, Vezér Ferenc) az utolsó szó jogán.
1951. június 28.
Részlet Grősz József és társai perének tárgyalásából a Budapesti Megyei Bíróság előtt. Olti Vilmos bíró kihirdeti az ítéletet. Az ítélet indoklása. Fellebbezések.
1958. február 5.
Részlet az elsőrendű vádlott, Nagy Imre kihallgatásából.
1958. február 5.
Nagy Imre vádlott megjegyzései, észrevételei az első tárgyalási napon.
1958. február 5.
Dr. Radó Zoltán, a Népbírósági Tanács elnöke ismerteti a legfőbb ügyész vádiratának indítványát a Nagy Imre és társai elleni per első tárgyalási napján.
1958. április 16.
Dr. Vida Ferenc, a Népbírósági Tanács elnöke megkezdi Szilágyi József, a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottjának különperében a tárgyalást. A zárt tárgyalás elrendelése.
1958. április 16.
Részlet a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottja, Szilágyi József kihallgatásából a különperben.
1958. április 17.
Részlet a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottja, Szilágyi József kihallgatásából a különperben.
1958. április 18.
Részlet a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottja, Szilágyi József kihallgatásából a különperben.
1958. április 18.
Részlet a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottja, Szilágyi József utolsó szó jogán elmondott beszédéből a különperben.
1958. április 22.
Dr. Vida Ferenc, a Népbírósági Tanács elnöke kihirdeti az ítéletet Szilágyi József, a Nagy Imre-per nyolcadrendű vádlottjának különperében. A tárgyalás berekesztése.
1958. június 9.
Részlet Nagy Imre kihallgatásából. Válaszok a népbírók, az ügyész és a védő kérdéseire.
1958. június 10.
Nagy Imre és Gimes Miklós szembesítése.
1958. június 10.
Részlet Maléter Pál kihallgatásából. Válaszok az elnök, a népbírók, az ügyész és a védő kérdéseire. Szembesítés az első- és a másodrendű vádlottal.
1958. június 13.
Részlet a vádbeszédből, dr. Béres Miklós, a legfőbb ügyész képviselőjének perbeszéde.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben az elsőrendű vádlott, Nagy Imre az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a másodrendű vádlott, Donáth Ferenc az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a harmadrendű vádlott, Gimes Miklós az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a negyedrendű vádlott, Tildy Zoltán az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben az ötödrendű vádlott, Maléter Pál az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a hatodrendű vádlott, Kopácsi Sándor az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a kilencedrendű vádlott, Jánosi Ferenc az utolsó szó jogán.
1958. június 14.
A Nagy Imre és társai ellenes perben a tizedrendű vádlott, Vásárhelyi Miklós az utolsó szó jogán.
1958. június 15.
Nagy Imre és társai perében a Népbírósági Tanács ítéletének összefoglalója.
1958. június 15.
Halálra ítéltek (Nagy Imre, Gimes Miklós, Maléter Pál) – a legutolsó szó jogán.
1958. június 16.
Nagy Imre és társai pere — Igazságügyminisztériumi közlemény. Elhangzott a Kossuth Rádióban a 22 órás hírek után.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 1. rész. A Rajk-pernek a párt kulisszái mögött zajlott előzményeiről.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 2. rész. Brankov letartóztatásáról.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 3. rész. Kádár János.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 4. rész. A magyarországi kihallgatások technikája.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 5. rész. A budai ÁVH villák rejtélyei.
1959. július
Brankov Lázár a magyarországi jugoszláv követség egykori ügyvivője, a Rajk-per harmadrendű vádlottja visszaemlékezése. 6. rész. Rajk Lászlóék halála, Brankov álkivégzése.
1969. szeptember
A Rajk-per. "Akiket vádoltak, akik vádoltak, ahogy vádoltak." A Szabad Európa Rádió dokumentumműsora. Összeállította Kasza László. 1. rész. A vád ismertetése és Rajk László kihallgatása.
1969. szeptember
A Rajk-per. "Akiket vádoltak, akik vádoltak, ahogy vádoltak." A Szabad Európa Rádió dokumentumműsora. Összeállította Kasza László. 2. rész. A vádlottak, Pálffy György, Brankov Lázár, Szőnyi Tibor, Szalai András, Ognyenovics Milán, Korondi Béla, Justus Pál és a tanúk kihallgatása. A vád- és a védőbeszédek, az utolsó szó jogán elmondott beszédek. Ítélethirdetés, fellebbezések.
1969. október
Kerekasztal beszélgetés a Rajk-per 20. évfordulóján a Szabad Európa Rádióban. Résztvevők: Gosztonyi Péter, Beregszászy Károly, Stolpe István és Szász Béla. A beszélgetést Feketekuty László vezette.
1974
A Mindszenty-per. A Szabad Európa Rádió "Demokratikus kísérlet Magyarországon" című dokumentumműsora. Gyulai Ernő (Borbándi Gyula) és Kovács Géza interjúja Barankovics Istvánnal.
1974. május 30.
Szász Béla visszaemlékezése a Rajk-perről a Szabad Európa Rádió Figyelő című műsorában. A szerkesztő Gönczöl János.
1986
Nagy Imre és társai pere. Kopácsi Sándor interjú a Szabad Európa Rádióban. A riporter Egri György, a szerkesztő Ribánszky László.
1987.szeptember 11.
A MAORT-per. Juhász László "Barangolás a magyar múltban" című műsora a Szabad Európa Rádióban.
1987. szeptember 18.
Pócspetri. Juhász László "Barangolás a magyar múltban" című műsora a Szabad Európa Rádióban. Beszélgetés Asztalos János plébánossal, a Pócspetri-per elsőrendű vádlottjával.
1987. szeptember 25.
A Mindszenty-per. Juhász László "Barangolás a magyar múltban" című műsora a Szabad Európa Rádióban. Beszélgetés Ispánky Béla plébánossal, a per másodrendű vádlottjával.
1987. október 9.
A Rajk-per előzményei. Juhász László "Barangolás a magyar múltban" című műsora a Szabad Európa Rádióban.
1987. december 18.
Az erdélyi kirakatperek, 1957–1958. Juhász László "Barangolás a magyar múltban" című műsora a Szabad Európa Rádióban.