Rendszerváltozás Magyarországon 1987-1990


Iratok1986
A Magyar Színművészeti Szövetség által kiadott téglajegy az Új Magyar Nemzeti Színház felépítéséhez.
1986. május 7.
A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökének jelentése a Világbank Ügyvezetőségének a Magyar Nemzeti Banknak nyújtandó ipari szerkezetátalakítási kölcsönről.
1986. június 6.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságának tájékoztatója az 1986. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról.
1987. március 20.
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának információs jelentése a Központi Bizottságnak az 1987. március 13-tól 19-ig tartó időszak eseményeinek visszhangjáról.
1987. április 22.
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének sajtóterve a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésére (1987. május 6-8.).
1987. június 6.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságának tájékoztatója az 1987. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról.
1987. július 28.
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szövetkezeti Főosztályának feljegyzése Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek a gazdaságtalanul működő, eladósodott mezőgazdasági szövetkezetek átalakításáról.
1987. augusztus 4.
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének jelentése Berecz Jánosnak, az MSZMP KB titkárának a mormon egyház képviselőivel folytatott megbeszélésről.
1987. szeptember 10.
Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának feljegyzése a Központi Bizottság titkárainak Csurka István szilenciumáról.
1987. október
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének beszámolója az Országgyűlésben a kormány egyházpolitikájáról és a Hivatal munkájáról (tervezet).
1987. november
Az Állami Egyházügyi Hivatalban Bai László főosztályvezető és Sarkadi Nagy Barna általános elnök-helyettes által készített emlékeztető Tóth Károly püspökkel, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökével folytatott megbeszélésekről.
1987. december 1.
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának feljegyzése Berecz János számára a Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára szerveződő külföldi és hazai ellenzéki megemlékezésekről.
1988
Az Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos Alkohológiai Intézet irányelve és állásfoglalása a körzeti egészségügyi szolgálat feladatairól az alkoholizmus elleni küzdelemben.
1988. január 4.
Jegyzőkönyv az MSZMP KB Titkárság 1988. január 4-én megtartott üléséről. 3. napirendi pont: "A párt vezető szerepe társadalmunkban, a politikai intézményrendszer továbbfejlesztése" című vitaanyag.
1988. január 8.
Az Állami Egyházügyi Hivatal főosztályvezetőjének, Bai Lászlónak témajavaslata a Harmati Béla evangélikus püspökkel folytatandó beszélgetéshez, és emlékeztető a megbeszélésről.
1988. január 11.
A Magyar Népköztársaság Washingtoni Nagykövetségének jelentése Várkonyi Péter külügyminiszternek a Nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozó akciókról.
1988. február 3.
A Magyar Népköztársaság Párizsi Nagykövetségének jelentése Várkonyi Péter külügyminiszternek Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára tervezett párizsi emlékmű felavatásának előkészületeiről.
1988. február 4.
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának jelentése a Központi Bizottságnak Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára szerveződő ellenzéki megemlékezésekről.
1988. február 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. február 9-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A Romániából Magyarországra áttelepülni kényszerülő, illetve politikai menedékjogért folyamodó román állampolgárok helyzetével összefüggő teendők.
1988. február 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. február 9-én megtartott üléséről. 3. napirendi pont: Az "ellenzéki, ellenséges" tevékenység újabb vonásai.
1988. február 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. február 9-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: 4. napirendi pont: Vizsgálat a Magyar Nemzet 1987. november 14-i számában közölt, "A közmegegyezés hajszálerei" című interjú ügyében.
1988. február 23.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1988. február 23-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A párt vezető szerepének érvényesülése, a szocializmus politikai intézményrendszerének továbbfejlesztése.
1988. március 8.
A Magyar Népköztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának információi Várkonyi Péter külügyminiszternek a Szatmár megyei magyar nemzetiség helyzetéről.
1988. március 8.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. március 8-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Az országos pártértekezlet állásfoglalásának tervezete.
1988. március 18.
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának információs jelentése a Központi Bizottságnak az 1988. március 11-től 17-ig tartó időszak eseményeinek visszhangjáról.
1988. március 22.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. március 22-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A társulási törvény irányelvei.
1988. április 6.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. április 6-án megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A választási törvény alkalmazásának tapasztalatai.
1988. április 6.
Dr. Tényi Jenő, az Országos Körzeti Orvosi Intézet igazgatójának levele dr. Szatmári Mariannának, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium osztályvezetőjének az alkoholizmus elleni küzdelemről.
1988. április 28.
A Magyar Népköztársaság Moszkvai Nagykövetségének jelentése Várkonyi Péter külügyminiszternek a Szovjetunióbeli desztalinizációról.
1988. május 1.
A Minisztertanács tagjainak, valamint a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek vezetőinek kulcsszámba sorolása és 1988. április 1-jei személyi alapbére.
1988. május 3.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 3-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének állásfoglalása.
1988. május 3.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 3-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: A társasági törvény alapelvei.
1988. május 17.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 17-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A nyugdíjrendszer korszerűsítése.
1988. május 18.
A Magyar Népköztársaság Bukaresti Nagykövetségének tájékoztatója Várkonyi Péter külügyminiszternek Sütő András írónak a helységnévhasználat románosítása elleni tiltakozásáról.
1988. május 24.
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Szervezési és Kulturális Osztályának információs jelentése a művészek és művészeti dolgozók hangulatáról.
1988. május 31.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 31-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A párt vezető szervei munkájának nyilvánossága.
1988. május 31.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. május 31-én megtartott üléséről. 3. napirendi pont: Az Alkotmány felülvizsgálása.
1988. június
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságának tájékoztatója az 1988. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról.
1988. június 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 14-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A gyülekezési jog és az egyesülési jog szabályozásának fő elvei.
1988. június 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 14-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A hazai nemzetiségek helyzete és a további feladatok.
1988. június 21.
A Magyar Népköztársaság Berni Nagykövetségének jelentése a Külügyminisztériumnak az erdélyi magyar kisebbség érdekében tett kezdeményezések svájci visszhangjáról.
1988. június 23.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 23-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: A romániai nemzetiségi politika elleni budapesti tüntetéssel összefüggő kérdése.
1988. június 28.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 28-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A népgazdaság 1988. év elejei fejlődésének tapasztalatai, az 1989. évi fejlődés fő iránya.
1988. június 28.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. június 28-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer építésével összefüggő kérdések.
1988. július 12.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. július 12-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Grósz Károly látogatása a Szovjetunióban.
1988. július 12.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. július 12-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A politikai nyilvánosság, a tájékoztatás megjavítása és a párt tevékenysége a sajtóban.
1988. augusztus 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 9-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A Varsói Szerződés PTT varsói ülésszaka.
1988. augusztus 9.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 9-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: Grósz Károly látogatása az Amerikai Egyesült Államokban.
1988. augusztus 17.
Az MSZMP KB Emigrációs Politikai Főosztályának levele Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának az Amerikai Egyesült Államok-beli látogatásának visszhangjáról a helyi emigráns sajtóban.
1988. augusztus 23.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. augusztus 23-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: A párttagok részvételének elvei az újonnan alakuló politikai jellegű szervezetekben. (Vitaanyag).
1988. szeptember 6.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 6-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: A magyar és a román párt főtitkárának találkozója; a magyar-román kapcsolatok.
1988. szeptember 6.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 6-án megtartott üléséről. 5. Különfélék napirendi pont: A Fiatal Demokraták Szövetségének programtervezete, az ezzel összefüggő további eljárás.
1988. szeptember 6.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. szeptember 6-án megtartott üléséről. 5. Különfélék napirendi pont: Állásfoglalás a Magyar Demokrata Fórum szervezetté alakulásával, tevékenységével kapcsolatban.
1988. szeptember 20.
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének feljegyzése Kövér Árpádnak, a Minisztertanács elnöki titkárságára II. János Pál pápa magyarországi meghívásáról.
1988. október 4.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 4-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Az országos és a helyi népszavazásról szóló törvény elvei.
1988. október 18.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. október 18-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A népgazdaság 1988. évi várható fejlődése, az 1989-1990. évi gazdaságpolitika fő vonásai és fő eszközei.
1988. október 31.
Maróthy László, környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter tájékoztatója az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának az 1988. október 30-i műegyetem előtti gyűlésről és az esti fáklyás felvonulásról.
1988. november 8.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 8-án megtartott üléséről. 5. napirendi pont: Az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosítása.
1988. november 8.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 8-án megtartott üléséről. 6. napirendi pont: A gyülekezései és az egyesülési jogról szóló törvények társadalmi vitája.
1988. november 15.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 15-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A nemzetiségi törvény irányelvei.
1988. november 22.
Zvi Kestenbaum rabbi, a Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad alelnökének köszönőlevele Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének a zsidó temetők megóvásáért.
1988. november 25.
A Külügyminisztérium tájékoztatója a Központi Bizottságnak a pápa magyarországi látogatásának előkészítéséről.
1988. november 29.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. november 29-én megtartott üléséről. 5. Különfélék napirendi pont: Nagy Imre és társai perében, valamint az "1956-os ellenforradalmi cselekmények" miatt halálra ítéltekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezése.
1988. december 4-28.
Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek javaslata Berecz Jánosnak, az MSZMP KB titkárának a püspöki kinevezésekre.
1988. december 6.
Antall Józsefnek a Semmelweis Orvostörténei Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatójának levele Pozsgay Imréhez a parlamentben elhangzott beszédével kapcsolatban.
1988. december 8.
A Szociális és Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója a Gazdaságpolitikai Bizottságnak a szociálpolitikai koncepció kidolgozásának előkészületeiről.
1988. december 13.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. december 13-án megtartott üléséről. 5. Különfélék napirendi pont: A pártingatlanok tulajdonjogi rendezése.
1988. december 14.
Ifjabb Maléter Pál levele Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának, amelyben édesapja földi maradványainak hollétéről érdeklődik.
1988. december 19.
Bogye János rendőr altábornagynak, a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség helyettesének köszönő levele Kővári Péter külügyminiszter-helyettesnek a hírszerzők konzuli és diplomáciai kiutaztatásáért és fedéséért.
1988. december 27.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1988. december 27-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A politikai nyilvánossággal kapcsolatos tézisek vitái, a KB állásfoglalása.
1989
Az Országos Munkaerőpiaci Központ tájékoztatója az 1989. év első félévében kiutalt munkanélküli-segélyekről.
[1989]
Az MSZMP KB Társadalompolitikai Osztályának belső tájékoztató anyaga az alternatív szervezetek dokumentumairól és nyilatkozatairól.
1989.
Munkanélküli segély (Munkaerőpiaci információk. 1989. 12. szám).
1989. január 4.
Miklós Imrének, az Az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének előterjesztése Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének a hivatal 1989. évi munkatervéről.
1989. január 24.
Pozsgay Imre államminiszter és Kövér László, a FIDESZ választmányi tagjának levélváltása az emberi és állampolgári jogok "érvényesüléséről".
1989. január 25. – 1989. február 16.
EDDA Művek Szovjetunió-beli vendégszereplése (9 fotóval).
1989. február 3.
Csőke József filmrendező levele Borbély Sándor altábornagynak, a Munkásőrség Országos Parancsnokának újbóli szolgálatra jelentkezéséről.
1989. február 7.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 7-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: Az Alkotmány korszerűsítésének koncepciója.
1989. február 7.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 7-én megtartott üléséről. 6. Különfélék napirendi pont: A koncepciós, valamint a Belügyminisztérium zárt irattárában őrzött anyagok további kezelése.
1989. február 7.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 7-én megtartott üléséről. 6. Különfélék napirendi pont: A Budapesti Egyetértés Vadásztársaság megszűnése.
1989. február 10-11.
Jegyzőkönyv az MSZMP Központi Bizottsága 1989. február 10-11-én megtartott kibővített üléséről. 1. napirendi pont: Időszerű politikai kérdések. (A többpártrendszer, a választási rendszer, valamint az alternatív csoportokhoz való viszony kidolgozására kiküldött bizottság jelentése; a történelmi albizottság tanulmánya az elmúlt évtizedek vizsgálatáról.)
1989. február 20.
Villányi Miklós levele Czibere Tibor művelődési miniszternek az egyházi iskolák visszaadásának programjáról.
1989. február 21.
Bartha Ferencnek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének előterjesztése a Valutaalappal kötendő hitel-megállapodásról.
1989. február 23.
Kopányi Vilmosnak, a Külügyminisztérium főosztályvezetőjének jelentése Pozsonyi Lászlónak, az Állami Egyházügyi Hivatal főosztályvezetőjének Billy Graham magyarországi látogatásáról.
1989. február 23.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 23-án megtartott üléséről. 2. napirendi pont: Március 15. megünneplése.
1989. február 23.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 23-án megtartott üléséről. 4. napirendi pont: Hitel megállapodás a Valuta Alappal.
1989. február 24.
Kulcsár Kálmán igazságügy miniszter állásfoglalása Czibere Tibor művelődési miniszter számára az egyházi iskolák visszaadásának jogi kérdéseiről.
1989. február 24.
Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter levele Czibere Tibor művelődési miniszterhez az egyházi iskolák visszaadásának ügyében.
1989. február 27.
Az MSZMP Központi Bizottsága Társadalompolitikai Osztályának tájékoztatója a Politikai Bizottságnak 1989. március 15. előkészületeiről és javaslat az MSZMP és a KISZ ünnepi jelszavaira.
1989. február 28.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 28-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: "Mit akar a Magyar Szocialista Munkáspárt?" című programtervezet.
1989. február 28.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. február 28-án megtartott üléséről. 4. napirendi pont: A párt kezelésében levő ingatlanok tulajdonjogának rendezése.
1989. március 1.
Az Inconnu Független Művészeti Csoport tájékoztatója a csoport tevékenységéről.
1989. március 1.
Az Inconnu Független Művészeti Csoport felhívása közadakozásra a Rákoskeresztúri Temető 301-es parcellájában felállítandó kopjafás emlékműhöz.
1989. március 8.
Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter levele Németh Miklóshoz, a Minisztertanács elnökéhez a párt- és a kormányvezetők vadásztársasága, az Egyetértés és a nyugalmazott vezetők vadásztársasága, valamint a Barátság Vadásztársaság átalakításáról területbérlő vadásztársasággá.
1989. március 10.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. március 3-9.).
1989. március 13.
Tamás Józsefnek, a Vállalkozók Országos Szövetsége titkárságvezetőjének tájékoztatója Halmos Csabának, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének Palotás János elnökké választásáról a Vállalkozók Országos Szövetségénél.
1989. március 13.
Az Inconnu Független Művészeti Csoport felhívása közadakozásra a Rákoskeresztúri Temető 301-es parcellájában felállítandó kopjafás emlékműhöz.
1989. március 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Állásfoglalás a politikai pártokkal, az alkotmánybírósággal és a közigazgatási bíráskodással kapcsolatos törvényekről.
1989. március 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A világgazdasági nyitás és a KGST-kapcsolatok gyökeres megújítása.
1989. március 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-én megtartott üléséről. 7. Különfélék napirendi pont: Az Amerikai Egyesült Államok törvényhozó testülete küldöttségének fogadása.
1989. március 14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 14-én megtartott üléséről. 7. Különfélék napirendi pont: Az MSZMP, valamint a különböző politikai, társadalmi szervezetek között folytatott tárgyalások első szakasza.
1989. március 17.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. március 10-16.).
1989. március 21.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 21-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A politikai rendszer reformjának párton belüli vitája.
1989. március 21.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. március 21-én megtartott üléséről. 3. Különfélék napirendi pont: Az 1989. március 15-i ünnepi rendezvények politikai tapasztalatai.
1989. március 24.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. március 17-23.).
1989. március 28.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének jelentése az MSZMP Politikai Bizottságnak az 1988. évi valóságos és a publikus költségvetési és devizaadatok közötti különbségekről.
1989. március 29.
Külügyminisztériumi feljegyzés az afganisztáni helyzet alakulásáról.
1989. április 5.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. április 5-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A szociálpolitika és az egészségügy megújításának munkálatai.
1989. április 5.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. április 5-én megtartott üléséről. 3. napirendi pont: Az egyházpolitika helyzete és megújításának feladatai.
1989. április 5.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. április 5-én megtartott üléséről. 4. napirendi pont: A nők és a nőmozgalom helyzete.
1989. április 17.
Miklós Imrének, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének Grósz Károlyhoz, az MSZMP főtitkárához, illetve Németh Miklóshoz, a Minisztertanács elnökéhez intézett levelei nyugdíjba vonulásával és hivatalából történő felmentésével kapcsolatban.
1989. április 18.
Bálint Ferenc rendőr alezredes, a Belügyminisztérium Országos Rendőr Főkapitányság csoportfőnök-helyettesének jelentése az útlevél igények növekedéséről.
1989. április 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. április 19-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: Az egy-, illetve kétkamarás Országgyűlés kérdése; a köztársasági elnöki intézményről szóló törvény elvei; az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásának rendje, időpontja.
1989. április 21.
Horváth Istvánnak, a Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 8/1989. számú parancsa meghatározott hazai és külföldi személyiségek személyi védelmének, kiemelkedő rendezvények, politikai események biztosításának, egyes fontos objektumok őrzésének belügyminisztériumi feladatairól.
1989. április 24.
Bauer Tamás levele Németh Miklóshoz, a Minisztertanács elnökéhez a kormányzattal kapcsolatos problémákról.
1989. április 26.
Halmos Csaba, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének átirata az Igazságügy minisztérium miniszterhelyetteséhez, Dr. László Jenőhöz a közveszélyes munkakerülés bűncselekményi és szabálysértési tényállásának a megszüntetéséről.
1989. április 26.
Gál Zoltán belügyminiszter-helyettes előterjesztése a Belügyminisztérium menekültekkel foglalkozó részlegének felállításáról.
1989. április 26.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának feljegyzése Deutsch Tamással, a FIDESZ választmány tagjával a rendőri brutalitás elleni tüntetést megelőzően tartott egyeztetésről.
1989. április 26.
A FIDESZ választmányának nyilatkozata a rendőri brutalitásról.
1989. április 27.
A BRFK III/III. osztályának jelentése a FIDESZ rendőri brutalitás elleni tüntetésének operatív biztosításáról (6 fotóval).
1989. április 27.
A BRFK III/III-D Alosztályának intézkedési terve a FIDESZ rendőri brutalitás elleni tüntetésének operatív biztosítására.
1989. május 1.
A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökségének intézkedési terve Nagy Imre és mártírtársai temetésének előkészületeire és biztosítására.
1989. május 2.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 2-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A nyugat-európai integrációs folyamattal összefüggő külpolitikai és külgazdasági stratégia.
1989. május 2.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 2-án megtartott üléséről. 2. napirendi pont: A párttörvényről lefolytatott viták tapasztalatai.
1989. május 2.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 2-án megtartott üléséről. 4. napirendi pont: Feladatterv a politikai nyilvánosságról és az MSZMP sajtópolitikájáról hozott KB-állásfoglalás végrehajtására.
1989. május 2.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 2-án megtartott üléséről. 6. napirendi pont: A reformkörök működésének kezdeti tapasztalatai.
1989. május 3.
Pozsonyi László, az Állami Egyházügyi Hivatal főosztályvezetőjének értesítése Kopányi Vilmos külügyminisztériumi főosztályvezetőnek Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének nyugdíjba vonulásáról és a Hivatal átszervezéséről.
1989. május 4.
Horváth István belügyminiszter előterjesztése a Minisztertanácsnak a határőrizet hosszú távú feladatairól.
1989. május 8.
Jegyzőkönyv az MSZMP Központi Bizottsága 1989. május 8-án megtartott kibővített üléséről. 3. Napirendi pont: Politikai egyeztető fórum (nemzeti kerekasztal) létrehozása.
1989. május 9-26.
A Hit Gyülekezete vallási közösség elismertetési kérelme, jogi szakvélemény a szervezeti és működési szabályzatról, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének 2/1989. határozata a HIT GYÜLEKEZETE törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánításáról.
1989. május 10.
Tóth József pozsonyi főkonzul jelentése az új magyar címerrel kapcsolatos szlovák aggodalmakról.
1989. május 16.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 16-án megtartott üléséről. 3. napirendi pont: Az MSZMP viszonya az egyházakhoz és a valláshoz.
1989. május 23.
Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter javaslata Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának az Ellenzéki Kerekasztallal való tárgyalások intézményes kereteinek megteremtésére.
1989. május 25.
Az MSZMP Központi Bizottsága Társadalompolitikai Osztályának javaslata a Politikai Bizottságnak Nagy Imre és mártírtársai temetésével kapcsolatos Központi Bizottsági közlemény szövegére.
1989. május 25.
A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökségének emlékeztetője az 1989. május 25-én a Belügyminisztérium, az Igazságügyminisztérium, a Történelmi Igazságtétel Bizottság és a Fővárosi Tanács képviselői között tartott megbeszélésről a Nagy Imre és mártírtársai temetése ügyében.
1989. május 26.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 26-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A köztársasági elnök, az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásának rendje.
1989. május 29.
A Szocialista Ifjúsági Szövetség (Antoniewicz Roland, Rózsa Gy. Eduardo) bejelentése a BRFK-nak az 1989. június 20-ára Kádár János villájához szervezendő szimpátiatüntetésről.
1989. május 29.
Barity Miklós prágai nagykövet szigorúan titkos jelentése a szlovák állami szervek véleményéről a nagymarosi vízlépcsőépítés felfüggesztésével kapcsolatban.
1989. május 31.
Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének tájékoztatója a Központi Bizottságnak az 1955 decembere, valamint az 1956 novembere és 1958 júniusa között keletkezett, Nagy Imre tevékenységét bemutató levéltári forrásokról.
1989. május 31.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának feljegyzése az 1989. június 20-ára Kádár János villájához szervezendő szimpátiatüntetésről.
1989. május 31.
Rózsa Gy. Eduardo tájékoztatása a BRFK-nak az 1989. június 20-ára Kádár János villájához szervezett szimpátiatüntetés lemondásáról.
1989. május 31.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. május 31-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont (rendkívüli ülés).: Az MSZMP KB közleménye Nagy Imre volt miniszterelnöknek és sorstársainak temetésével kapcsolatban.
1989. június 1.
A Magyar Forradalmi Szocialisták Szövetsége (IV. Internacionálé) által szervezett megemlékezésre készített "Emlékezés és Kibontakozás" című röpirat Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének évfordulójára.
1989. június 1.
A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökségének tájékoztató jelentése az ügyeleti szolgálatra 1989. május 3. és június 6. között érkezett információkról.
1989. június 1.
A BRFK III/III. Osztályának intézkedései terve Nagy Imre és mártírtársai temetésének operatív biztosítására.
1989. június 1.
A BRFK III/III. Osztályának kiegészítő intézkedési terve Nagy Imre és mártírtársai temetésének operatív biztosítására.
1989. június 1.
A BRFK Állambiztonsági Szervének jelentés az "elhárítási területhez tartozó" objektumok politikai hangulatáról.
1989. június 1.
Az Inconnu Független Művészteti Csoport meghívólevele Nagy Imre és mártírtársai temetésére.
1989. június 1.
Molnár Tamásnak, az Inconnu Független Művészeti Csoport vezetőjének küldött gyalázkodó névtelen levél.
1989. június 1.
Az Inconnu Független Művészeti Csoport tájékoztatója a Nagy Imre és mártírtársai temetésére alkalmából létesítendő fejfás emlékhelyről.
1989 nyár
Az Országos Rendező Iroda elszámolásai a Bikini Együttes egri fellépéséről
1989. június 6.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságának tájékoztatója az 1985. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról.
1989. június 7.
Székely János vezérőrnagynak, a Belügyminisztérium Határőrség Országos parancsnokának jelentése Földes Jenő rendőr altábornagynak, a Belügyminisztérium államtitkárának az elektronikus jelzőrendszerek bontásáról.
1989. június 7.
Dósa Istvánnak, a Munkásőrség országos parancsnoka első helyettesének intézkedése a munkásőr objektumok biztosításának megerősítéséről.
1989. június 7.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele Nagy Imre és mártírtársai temetésének országos gyásznappá nyilvánításáról.
1989. június 7.
Emlékeztető a Minisztertanács Kabinetjének üléséről Nagy Imre és társai temetésének előkészítésével kapcsolatban.
1989. június 7.
Tóth József pozsonyi főkonzul szigorúan titkos jelentése a szlovákiai reagálásokról a nagymarosi vízi erőmű építésének leállítását követően.
1989. június 12.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának hivatalos feljegyzése az SZDSZ által szervezett Nagy Imrének "ideiglenes" emléktáblát állító megemlékezés bejelentéséről.
1989. június 12.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságának tájékoztatója az 1989. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról.
1989. június 13.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 13-án megtartott üléséről. 6. Különfélék napirendi pont: Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal megállapodása az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről.
1989. június 13.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának hivatalos feljegyzése az SZDSZ és a hozzá csatlakozó szervezetek által tartott Nagy Imre miniszterelnökre emlékező rendezvény rendőri biztosításáról.
1989. június 13.
A BRFK III/III-B Alosztályának tájékoztatója a BRFK III/III-D Alosztályának az 1989. június 20-ára Kádár János villájához szervezendő szimpátiatüntetésről.
1989. június 13.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárságától származó elosztó ív az 1989. március 1-jétől május 31-ig felterjesztett napi operatív információs jelentésekben szereplő legfontosabb információkról készített tájékoztatóhoz.
1989. június 13.
3. Napirendi pont: a választási felkészülés fő feladatai, munkarendje és ütemezése.
1989. június 14.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának hivatalos feljegyzése az SZDSZ által szervezett Nagy Imrének "ideiglenes" emléktáblát állító megemlékezés programjáról.
1989. június 14.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának hivatalos feljegyzése a Szovjet Nagykövetség elé szervezett tüntetésről tartott előzetes egyeztetésről.
1989. június 14.
A BRFK vezetője helyettesének intézkedési terve a FIDESZ Radikális Kör és a Nagymaros Bizottság által szervezett tüntetés rendőri biztosítására.
1989. június 15.
A BRFK III/III. Osztályának jelentése az SZDSZ I-XII. kerületi bizottsága által szervezett Nagy Imrének "ideiglenes" emléktáblát állító megemlékezésről.
1989. június 15.
A BRFK III/III-D Alosztályának intézkedési terve az SZDSZ által szervezett Nagy Imrének "ideiglenes" emléktáblát állító megemlékezés, és a FIDESZ Radikális Kör, valamint a Nagymaros Bizottság által a Szovjet Nagykövetség elé szervezett tüntetés operatív biztosítására.
1989. június 15.
A BRFK III/III. Osztályának jelentése a FIDESZ Radikális Kör és a Nagymaros Bizottság által a Szovjet Nagykövetség elé szervezett tüntetésről.
1989. június 15.
A BRFK III/III-D Alosztályának összefoglalója a FIDESZ Radikális Kör és a Nagymaros Bizottság által szervezett tüntetésen elhangzottakról.
1989. június 16.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 16-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Nagy Imre volt miniszterelnök és társai temetése.
1989. június 16.
A BRFK III/III. Osztályának jelentése Nagy Imre és mártírtársai temetésének operatív biztosításáról.
1989. június 16.
Feljegyzés a román kormány tiltakozásáról Horn Gyula külügyminiszternek az 1989. június 16-i temetéshez kapcsolódó egyes események miatt.
1989. június 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 19-én megtartott üléséről. 2. Különfélék napirendi pont: Iványi Pál megbízása a pártingatlanok tulajdon-, illetve kezelői jogának rendezéséről szóló miniszteri szintű konzultációk lefolytatására.
1989. június 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. június 19-én megtartott üléséről. 2. Különfélék napirendi pont: Románia kormányának tiltakozása a Nagy Imre és társai temetésén történt "románellenes, nacionalista, revansista megnyilvánulások miatt".
1989. június 19.
Horváth István belügyminiszter tájékoztatója Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének a közbiztonság jobb megalapozásával kapcsolatos feladatokról.
1989. június 20.
A Budapest-Bécs Világkiállítás kormánybiztosának előterjesztése a Minisztertanácsnak a Budapest-Bécs Világkiállítás előkészítési munkáiról.
1989. június 20.
Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter 47/1989. HM számú parancsa a Magyar Néphadseregben a szolgálati érintkezések során előírt megszólítás megváltozásáról.
1989. június 26.
A "Silvanus" Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora.
1989. június 26.
A "Barátság" Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora.
1989. július 1.
Sarkadi Nagy Barna, az Állami Egyházügyi Hivatal általános elnök-helyettese kimutatása Borbíró István, a Minisztertanács Hivatala tanácsosa számára az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársainak létszámáról.
1989. július 4.
Raft Miklósnak, a Minisztertanács titkárságvezetőjének javaslata Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének az Állami- és a Kossuth-díj adományozási rendszer korszerűsítéséről.
1989. július 4.
A MOVI igazgatóságának, a Nap Tv felelős szerkeszőjének és a Mai Nap főszerkesztőjének tájékoztatója Raft Miklósnak a Minisztertanács Hivatala államtitkárának és Bereczky Gyulának, az MTV elnökének a NAP TV megalapításáról.
1989. július 6.
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Elnökségi Tanácsának határozata Nagy Imre és társai 1958-as ítéletének hatályon kívül helyezéséről.
1989. július 11.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. július 11-én megtartott üléséről. 4. napirendi pont: A pártszervek és a pártüdülők 1988. évi gazdálkodása; a párt 1989.évi gazdálkodása.
1989. július 11.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. július 11-én megtartott üléséről. 5. napirendi pont: A nemzet és a nemzeti kisebbségek néhány kérdése.
1989. július 11.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. július 11-én megtartott üléséről. 6. napirendi pont: A programnyilatkozat tézisei.
1989. július 13-14.
Jegyzőkönyv az MSZMP Központi Bizottsága 1988. július 13-14-én megtartott kibővített üléséről. 2. napirendi pont: A gyülekezési jog és az egyesülési jog szabályozásának fő elvei.
1989. július 15.
Kovács László külügyminisztériumi államtitkár jelentése George Bush amerikai elnök magyarországi látogatásáról.
1989. július 24.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. július 24-én megtartott üléséről. 2. napirendi pont: Az újra nem választott tisztségviselők és az apparátusból elkerülő munkatársak helyzetének munkaügyi szabályozása.
1989. július 24.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. július 24-én megtartott üléséről. 3. napirendi pont: Az 1990-92. évi gazdaságpolitika fő irányának és eszközrendszerének kidolgozása.
1989. július 24.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. július 24-én megtartott üléséről. 4. Különfélék napirendi pont: Az országgyűlési képviselő-választások kiírása.
1989. július 27.
Kunos Péter pénzügyminisztériumi államtitkár feljegyzése Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének a Mecseki Ércbányászati Vállalat társadalmi szervezeteinek beadványáról, amelyben az uránbányászat leállítása ellen tiltakoznak.
1989. augusztus 4.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottsága 1989. augusztus 4-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a nemzeti megbékélésről.
1989. augusztus 4.
Feljegyzés a budapesti román nagykövet tiltakozásáról Horn Gyula külügyminiszternek a Panoráma című televízióműsorban elhangzott Mihály volt román királlyal készített interjú miatt.
1989. augusztus 7.
Drexler Gábornak, a Művelődési Minisztérium nemzetközi főcsoportfőnökének tájékoztatója Pozsgay Imre államminiszternek Petőfi Sándor vélt földi maradványainak felfedezésével, hazaszállításával és tudományos vizsgálatával kapcsolatos lehetséges intézkedésekről.
1989. augusztus 8.
Bereczky Gyulának, az MTV elnökének levele a háromoldalú tárgyalások résztvevőinek a választási kampány nyilvánosságáról.
1989. augusztus 23.
Horváth István belügyminiszter és Szijártó Károly legfőbb ügyész tájékoztatója Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének Száll József volt római követ és felesége ügyében folytatott eljárásról.
1989. augusztus 28.
Jegyzőkönyv az MSZMP Elnökség 1989. augusztus 28-án megtartott üléséről. 2. A párt szerveződése a fegyveres erőknél és a fegyveres testületekben.
1989. augusztus 30.
A Parasztság Rehabilitálását Előkészítő Bizottság elnökének Németh Miklós miniszterelnökhöz írt beadványa a "kulák" megjelölés rendeletileg történő hatálytalanításáról.
1989. szeptember 1.
Bartha Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank elnökének átirata Németh Miklós miniszterelnöknek a konvertibilis valutában fennálló adósságról.
1989. szeptember 1.
Az Országos Tervhivatal és a Pénzügyminisztérium tájékoztatója a Minisztertanácsnak a gazdasági mechanizmus 1990. évi változásainak előkészítéséről.
1989. szeptember 1.
Király Zoltán országgyűlési képviselő javaslata Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének az Európában állomásozó idegen csapatok teljes kivonásáról.
1989. szeptember 1.
A BRFK III/III-A Alosztályának jelentése a "bunda-ügy" miatt eltiltott játékosoknak, Hannich Péternek és Preszeller Tamásnak amnesztiát követelő tüntetésről.
1989. szeptember 1.
Rejtjel távirat a prágai magyar nagykövetség Deutsch Tamás és Kerényi György szabadon bocsátása érdekében tett lépéseiről.
1989. szeptember 4.
Az NDK Külügyminisztériumának jegyzéke a kivándorolni szándékozó NDK állampolgárok ügyében (német eredeti és magyar fordítás).
1989. szeptember 5.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. szeptember 5-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások.
1989. szeptember 12-13.
Jegyzőkönyv az MSZMP Központi Bizottsága 1989. szeptember 12–13-án megtartott kibővített üléséről. 1. napirendi pont: A háromoldalú politikai tárgyalások; az országgyűlési választások időpontja.
1989. szeptember 12.
Rudas Ernő bukaresti ideiglenes ügyvivő jelentése Horn Gyula külügyminiszternek Tőkés László református lelkész helyzetével kapcsolatban.
1989. szeptember 13.
Raft Miklósnak, a Minisztertanács Hivatala elnökének javaslata a munkásmozgalmi jelképek használatának szabályozásáról.
1989. szeptember 13.
Rejtjel távirat Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere álláspontjáról a menekültügy megoldásával kapcsolatban.
1989. szeptember 15.
Rejtjel távirat a Szovjetunió álláspontjáról az NDK menekültek ügyében.
1989. szeptember 15.
Bölcskei József varsói ideiglenes ügyvivő szigorúan titkos jelentése Horn Gyula külügyminiszternek a lengyel kerekasztal-megbeszélések gazdaság- és társadalompolitikai kérdéseiről.
1989. szeptember 19.
Jegyzőkönyv az MSZMP Politikai Bizottság 1989. szeptember 19-én megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások.
1989. szeptember 19.
A minisztertanács közleménye a koncepciós elemeket tartalmazó büntető ügyek felülvizsgálatáról.
1989. szeptember 20.
Alexandr Dubček és Oldřich Černik levele az MSZMP Központi Bizottságához, Nyers Rezsőhöz, az MSZMP elnökéhez és a magyar kormányhoz az 1968-ban hozott döntések felülvizsgálata miatt (cseh eredeti és magyar fordítás).
1989. szeptember 21.
Minisztertanácsi határozat egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hátrányos következményeinek rendezéséről.
1989. szeptember 24.
BRFK XXI. kerületi kapitánysága Közbiztonsági Osztályának jelentése a munkásőrség feloszlatását követelő plakátról.
1989. szeptember 28.
Dósa Istvánnak, a Munkásőrség Országos Parancsnoka első helyettesének szigorúan titkos intézkedése a munkásőr objektumok biztonságának fokozása érdekében.
1989. szeptember 28.
Az SZDSZ józsefvárosi csoportjának bejelentése a VIII. kerületi Rendőr-főkapitányságnak az 1989. október 11-re tervezett SZDSZ bemutatkozó gyűléséről.
1989. október 1.
A BRFK III/III-D Alosztályának jelentése a Bazilikában 1956 áldozatainak emlékére tartott miséről.
1989.október
A BRFK III/III-as Osztályának előzetes intézkedési terve az 1989. október 23-val kapcsolatos "szélsőséges jelenségek" operatív felderítésére.
1989.október
A BRFK III/III-as Osztályának intézkedési terve az 1989. október 23-val kapcsolatos "szélsőséges jelenségek" operatív felderítésére.
1989.október
A BRFK III/III-D-Alosztályának kiegészítő biztosítási terve az Október 23. Bizottság által szervezett demonstrációk biztosítására.
1989. október 2.
Krisán Attila ezredes, a Belügyminisztérium Határőrség agitációs-, propaganda- és kultúrosztálya vezetőjének összefoglalója a határőrség állományának közhangulatáról .
1989. október 2.
Borbély Sándor, a Munkásőrség országos parancsnokának állásfoglalása a Vezetői Koordinációs Értekezleten a Munkásőrség elleni 1989. szeptember 29-i tüntetésről.
1989. október 3.
Szűts Pál bukaresti nagykövet jelentése Horn Gyula külügyminiszternek a Tőkés László-ügy újabb fejleményeiről.
1989. október 5.
Borzák Lajos, a Munkásőrség Személyi Állomány Helyzetét Rendező Albizottság vezetőjének tájékoztatója a Munkásőrség elleni tüntetésekről és a Munkásőrség melletti szimpátia akciókról.
1989. október 5.
A BRFK III/III-D Alosztályának Intézkedési terve az 1989. október 6-án tartott megemlékezések operatív biztosítására.
1989. október 6.
A BRFK III/III-A Alosztályának jelentése az MDF-nek az aradi vértanúk kivégzése évfordulóján tartott megemlékezéséről.
1989. október 9.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának feljegyzése az 1989. október 11-én tartott SZDSZ nagygyűlés rendőri biztosításáról.
1989. október 10.
A BRFK Közbiztonsági Osztályának feljegyzése az 1989. október 11-i tüntetést megelőzően az SZDSZ VIII. kerületi szervezetével folytatott tárgyalásokról.
1989. október 10.
Soós Tibor előterjesztése Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének a vörös csillag leszereléséről a Parlament kupolájáról az 1989. október 23-i ünnepséget megelőzően.
1989. október 12.
A BRFK III/III-D-Alosztályának jelentése az SZDSZ és a FIDESZ által a Nemzeti Múzeum előkertjében szervezett 1989. október 11-én tartott bemutatkozó gyűléséről.
1989. október 16.
Schönberger András rabbi levele Németh Miklóshoz, a Minisztertanács elnökéhez a Nyilaskeresztes Párt megalakulása miatti aggodalmakról.
1989. október 17.
Raft Miklós, a Minisztertanács titkárságvezetőjének összeállítása Németh Miklósnak, a minisztertanács elnökének a magyarországi pártok állami támogatásáról.
1989. október 17.
Rejtjel távirat Tőkés László református lelkész felmentésével kapcsolatban.
1989. október 18.
Turos András rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány intézkedése az 1956. október 23-i népfelkelés évfordulójával kapcsolatos rendőri feladatokról.
1989. október 19.
Raft Miklósnak, a Minisztertanács Hivatala elnökének előterjesztése az állami zászló felvonásáról 1989. október 23-án.
1989. október 19.
Minisztertanácsi határozat az állami zászló felvonásáról 1989. október 23-án.
1989. október 19.
Nyers Rezső, az MSZP elnökének levele az MSZMP tagjaihoz az új szocialista párt (MSZP) megalakulásáról és támogatásáról.
1989. október 19.
A BRFK III/III-D-Alosztályának jelentése a Széna téri kopjafa-állításokról.
1989. október 20.
Az Országos Vallásügyi Tanács alakuló ülése.
1989. október 20.
A BRFK III/III-B-Alosztályának jelentése az SZDSZ kopjafa állítási terveiről az Erzsébeti temetőben.
1989. október 20.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. október 13-19.).
1989. október 22.
A BRFK III/III-as Osztályának jelentése az 1989. október 20-23. közötti ellenzéki rendezvények operatív biztosításáról.
1989. október 26.
A BRFK III/III-D Alosztályának jelentése a Kossuth Lajos téren 1956. október 25-én elesettek emléktáblájának felavatásáról.
1989. október 27.
Horváth István 29/1989. BM számú utasítása a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Belügyminisztérium Forradalmi Rendőri Ezred elnevezés használatának felfüggesztéséről.
1989. október 27.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. október 20-26.).
1989. október 30.
A BRFK III/III-D Alosztályának jelentése az SZDSZ IX. kerületi csoportja által az ellenzéki csoportok helyiségigénye miatt rendezett tüntetésről.
1989. október 31.
A BRFK III/III -D Alosztályának jelentése a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és az MSZP Budapesti Bizottsága által a Köztársaság téri pártház védőinek emlékére rendezett megemlékezésről.
1989. november
A BRFK III/III-D-Alosztályának jelentése az SZDSZ VI. kerületi szervezete által a négyigenes népszavazásról tartott demonstrációról.
1989. november 1.
Barity Miklós prágai nagykövet szigorúan titkos jelentése az október 28-i prágai tüntetésről.
1989. november 2.
A BRFK III/III-D Alosztályának jelentése az SZDSZ XI. kerületi csoportja által a Móricz Zsigmond körtéren a forradalom hőseinek emlékére tartott megemlékezésről.
1989. november 3.
A Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság heti tájékoztatója (1989. október 27-november 2.).
1989. november 4.
Horváth István 33/1989. BM számú utasítása a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1989. évi XXXVII. törvény belügyi végrehajtásáról.
1989. november 8. - december 21.
Borzák Lajos, a Munkásőrség Személyi Állomány Helyzetét Rendező Albizottság vezetőjének levelezése a munkásőrök személyi iratainak megsemmisítésével kapcsolatban.
1989. november 15.
A MOKÉP igazgatójának beszámolója a MOKÉP helyzetéről és javaslat a jövőbeni működésével kapcsolatban.
1989. november 15.
Szűts Pál bukaresti nagykövet jelentése Horn Gyula külügyminiszternek Tőkés László református lelkész elleni november 2-i támadásról.
1989. november 22.
Szijártó Károly, legfőbb ügyész levele Kulcsár Kálmán igazságügy miniszterhez Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek perújrafelvétele ügyében.
1989. november 24.
Kovács László feljegyzése Mark Palmer budapesti amerikai nagykövettel történt megbeszélésről.
1989. november 27.
Glatz Ferenc művelődési miniszter sürgető levele Manherz Károly művelődési miniszterhelyetteshez és Pusztai Ferenc művelődési államtitkárhoz a közgyűjteményi terület költségcsökkentésére vonatkozó javaslatokról.
1989. november 29.
Horváth István 36/1989. BM számú utasítása a rendőr-főkapitányságok irányítási rendjéről.
1989. december 4.
Előterjesztés a Minisztertanács Kabinetje részére a kivételes ellátások megszüntetéséről és a Hungaroring autóversenypálya további működtetéséről.
1989. december 4.
Feljegyzés a Weiss Manfred-Chorin család volt vagyontárgyai ügyében.
1989. december 5.
Tőkés László kézzel írt üzenete, amelyet titokban juttatott ki Romániából. A református lelkész beszámol helyzetéről és a temesvári eseményekről.
1989. december 7.
A BRFK V. kerületi rendőrfőkapitányságának jelentése a Krassó György által a Néphadsereg téri Münnich Ferenc szobor elé szervezett december 7-i tüntetésről.
1989. december 7.
A BRFK Központi Ügyeleti Osztályának jelentése a Krassó György által a Néphadsereg téri Münnich Ferenc szobor elé szervezett december 7-i tüntetésről.
1989. december 8.
A BRFK III/III Osztályának jelentése a Krassó György által a Néphadsereg téri Münnich Ferenc szobor elé szervezett december 7-i tüntetésről.
1989. december 11.
Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének tájékoztatója Michel Camdessusnak, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójának a magyar kormány gazdaságpolitikájáról és a Valutaalappal folytatandó tárgyalásokról.
1989. december 14.
Tőkés László református lelkész George Bush amerikai és Mihail Gorbacsov szovjet elnökhöz írt leveleinek másolatai.
1989. december 18.
A BRFK Közrendvédelmi Osztályának hivatalos feljegyzése az 1989. december 18-i MDF tüntetés rendőri biztosításáról.
1989. december 19.
A BRFK III/III-D-Alosztályának jelentése az 1989. december 18-án a Hősök terén az erdélyi események miatt megtartott tiltakozó tüntetésről.
1989. december 19.
Rejtjel távirat Tőkés László református lelkész 1989. december 14-i nyilatkozatáról és a temesvári vérengzésről.
1989. december 21.
Rejtjel távirat Nicolae Ceauşescu közleményéről a temesvári eseményekkel kapcsolatban.
1989. december 22.
A Külügyminisztérium számára készített napi jelentés a romániai helyzetről.
1989. december 29.
Horváth István 42/1989. BM számú utasítása a ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvény, valamint a 12/1989 (XII. 29.). BM rendelet végrehajtásáról.
1990.
Tervezet a Mecseki Szénbányák állami nagyvállalat gazdasági társaságokká való szétbontására.
1990
Az Értékpapír Kereskedelmi Titkárság kérdései (21 kérdés) az értékpapírpiacról és a tőzsdéről szóló törvényjavaslatról.
1990. január
Minisztertanácsi tájékoztató az Országgyűlés számára a Nemzeti Vagyonügynökségről.
1990. január 11.
Kulcsár Kálmán tájékoztatója az országgyűlési képviselőknek a bíróságok helyzetéről és működésük feltételeiről.
1990. január 12.
Horváth István parancsa a titkos operatív eszközök és módszerek alkalmazásának felfüggesztéséről.
1990. január 19.
Horváth István parancsa a titkos operatív technikai rendszabályok és a "K" ellenőrzés alkalmazásának felfüggesztéséről.
1990. január 30.
Rosdy Pálnak, a Magyar Kurir szerkesztőjének levele a Belügyminisztérium postai levélcenzúrája ügyében Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének.
1990. február
A Magyar Közvéleménykutató Intézet politikai kultúra című kutatási anyaga.
1990. február
A Magyar Közvéleménykutató Intézet politikai kultúra című kutatási anyaga.
1990. február 2.
Emlékeztető Somogyi Ferenc külügyminisztériumi államtitkár és Ivan Aboimov magyarországi szovjet nagykövet tárgyalásról az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok teljes kivonásáról.
1990. február 6.
A belügyminiszter 13/1990. BM számú utasítása a Belügyminisztérium személyi állományából politikai nézetük, magatartásuk miatt nem bírói ítélettel elbocsátottak ügyeinek felülvizsgálatáról.
1990. február 7.
Andy Vajna Glatz Ferenc művelődési miniszterhez írt kérelme TV-3 néven új televíziós csatorna létesítéséről.
1990. február 8.
A Nemzetbiztonsági Szervezési és Koordinációs Ideiglenes Bizottság emlékeztetője az ideiglenes bizottság üléséről.
1990. február 14.
A belügyminiszter 18/1990. BM számú utasítása a Belügyminisztérium szervezetének változásáról.
1990. február 20.
Glatz Ferenc művelődési miniszter levele Jenei Györgynek, a miniszterelnök tanácsadójának a TV-3 televíziós csatorna indításának tervéről.
1990. február 20.
Horn Gyula külügyminiszter tájékoztatója Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium jövőbeli együttműködéséről.
1990. február 20.
A Pénzügyminisztérium Pénzügypolitikai Főosztályának munkaanyaga "A többpárti adópolitika alapjai" címmel.
1990. február 23.
A Katonai Főügyészség határozata a "Duna-gate" ügyet kirobbantó Végvári József rendőr őrnagy és társai ellen államtitoksértés és más bűncselekmények miatt indult bűnügyben az eljárás megszüntetéséről.
1990. február 28.
Helmut Kohl német kancellár köszönő levele Németh Miklós miniszterelnöknek, valamint állami támogatás kérése a Magyar Máltai Caritas-Szolgálat tevékenysége részére.
1990. február 28.
A belügyminiszter 21/1990. BM számú utasítása a rendőrség bűnügyi szolgálatának hálózati és operatív felderítő munkájára vonatkozó átmeneti rendelkezésekről.
1990. február 28.
Parlamenti bizottság jelentése a Belügyminisztérium Belső Biztonsági Szolgálatának tevékenységéről.
1990. március 19.
Paskai László bíboros levele Németh Miklóshoz, a Minisztertanács elnökéhez Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek rehabilitálása ügyében.